Foto van groep jongeren

Impactverhalen | Samen bouwen aan de samenleving van morgen

De kracht van samenwerking 

Een uitnodigende omgeving voor jongeren, samen maken we het mogelijk! Daar geloven wij in.

Als expert op het gebied van jongeren en vrijwilligerswerk, werken we nauw samen met een breed scala aan partners, variërend van het Ministerie van Defensie tot aan SchuldHulpMaatje. Samen met onze partners streven we ernaar om niet alleen jongeren te betrekken bij vrijwilligerswerk, maar ook om lokale gemeenschappen en communities te versterken en positieve veranderingen in de samenleving te bewerkstelligen.

Ontdek hoe wij samenwerken en hoe wij bouwen aan een veerkrachtige samenleving. Onze partners vertellen in onderstaande impactverhalen over de kracht van vrijwillige inzet.

TijdVoorActie en jongeren vrijwilligersnetwerk Serve the City

Serve the City Utrecht besloot dat het belangrijk is om specifiek jongeren meer te betrekken bij vrijwilligerswerk. 'Het was daarom heel logisch om aan te haken bij TijdVoorActie'.

TijdVoorActie en Erik van Ministerie van Defensie
'Defensie zit meer op het aspect van mensen vormen. We nemen jongeren mee in het systeem van Defensie. Maar vrijwilligerswerk en ervaring opdoen buiten de hekken van onze bases, midden in de samenleving, is niet wat wij doen. Daar is TijdVoorActie juist goed in.'
TijdVoorActie en Humanitas

Humanitas en TijdVoorActie bundelen hun krachten op lokaal als landelijk niveau: 'we willen het tij keren'. Directeur Jerzy Soetekouw en projectcoördinator Daniëlle Stolwijk vertellen hoe zij dat gezamenlijk doen.

TijdVoorActie en Vereniging NOV

TijdVoorActie en Vereniging NOV stimuleren intergenerationeel contact: 'jongeren en ouderen leren van elkaar'.

TijdVoorActie en SchuldHulpMaatje

Sinds 2023 slaan SchuldHulpMaatje en TijdVoorActie de handen ineen met het programma Samen Erop Vooruit. Het doel: zoveel mogelijk mensen bereiken die geldzorgen hebben. 'TijdVoorActie spreekt de taal van jongeren'.

TijdVoorActie en GSG Guido

Samen met TijdVoorActie zorgt Erik-Jan Hakvoort dat leerlingen op zijn school in Arnhem zich met Maatschappelijke Diensttijd (MDT) ontwikkelen en groeien als mens. En dat is niet waar deze vruchtbare samenwerking ophoudt...

TijdVoorActie en Fonds1818

Het valt me op dat aanvragers het nog altijd lastig vinden om geld te vragen voor een project. Dat zit denk ik diepgeworteld in onze samenleving: we houden niet graag onze hand op. 

TijdVoorActie en haar jongerenpanel
'Bij de eerste bijeenkomst merkte ik meteen al dat het panel een goede plek is voor mij. Ik ontmoet er veel verschillende mensen met dezelfde interesses als ik. Ik kon mijn mening geven en werd ook echt gehoord, dat deed echt iets met me.'
TijdVoorActie en Daan van Ministerie van Defensie

Het Ministerie van Defensie en TijdVoorActie werken samen in het programma MDT Missie. Waarin jongeren op driedaags militair bivak gaan en vrijwilligerswerk doen. Daan Bakker van het ministerie ziet met eigen ogen wat de samenwerking van de twee organisaties jongeren oplevert.

Duurzame Waarde Creëren voor partners én samenleving

Duurzaam waarde creëren voor onze samenwerkingspartners, jongeren én de samenleving als geheel. Dat is ons doel. Dat doen wij vanuit verschillende rollen en via onze community partners en landelijke programma’s. Op deze manier bouwen wij aan een samenleving waarin wij omzien naar elkaar. Inmiddels zetten al meer dan 100.000 jongeren zich vrijwillig in!

Samenwerken aan een duurzame toekomst? Neem contact met ons op en ontdek de mogelijkheden!

TijdVoorActie vrijwilligerswerk - werken in een tuin

Zo doen wij dat

Community partners
Via onze community partners verbinden we jongeren aan mensen die goed hulp kunnen gebruiken via landelijke programma’s als Maatschappelijke Diensttijd (MDT).
Maatschappelijke Diensttijd
We geven vorm aan Maatschappelijke Diensttijd met het programma MDT YourCube via lokale jongeren vrijwilligersnetwerken en door samen te werken met het onderwijs  via MDT Onderwijs. Samen met het Ministerie van Defensie is TijdVoorActie de uitvoeringspartner van MDT Missie.
Trainingen, workshops en inspiratie

We ondersteunen jaarlijks ruim 100 organisaties in het land bij het inspireren en werven van jonge vrijwilligers voor hun organisatie via trainingen, workshops en inspiratiesessies. Via coaching en procesbegeleiding helpen we organisaties zich goed voor te bereiden op het betrekken van jonge vrijwilligers.

Dit jaar hebben we 33 trainingen verzorgd bij 18 verschillende organisaties, waarmee we 200+ verschillende organisaties bereikt hebben. Daarnaast ook lezingen gegeven waarbij 150+ organisaties aanwezig waren.

De organisatie die wij bereiken komen uit breedte van het vrijwilligerswerk, te denken aan de sectoren zorg, welzijn, sport en cultuur.

Programma's

Via programma’s als Meer en Anders Vrijwilligen, Samen Erop Vooruit en Samen Ouder Worden 2 delen we onze kennis over jongeren en vrijwilligerswerk en jong en oud.

Expertise intergenerationeel contact

We maken deel uit van de coalitie Jong en Oud, wat gaat over het verbinden van generaties, jong en oud.

Jongeren activeren
Jongeren activeren?

Wij ondersteunen organisaties die jongeren willen betrekken bij de samenleving. Wil jij jongeren duurzaam activeren zich in te zetten voor een ander en de samenleving? Geweldig! 

Programma's
Programma's, maatwerk en nieuwe concepten

We bieden concrete programma’s waarin we jarenlange ervaring hebben. Maar we maken ook graag op basis van vraag een concept op maat. Samen kijken we wat het beste past.