ANBI


Stichting TijdVoorActie

RSIN: 812685659
KvK nummer: 09135711

Doelstelling

Via organisaties, vrijwilligersnetwerken en samenwerkingen jongeren enthousiast maken om zich actief in te zetten voor de medemens.

Contactgegevens

E-mail: info@tijdvooractie.nl
Telefoon: 06-25494056
Bezoekadres: Stationsweg 109, 6711 PN, Ede
Postadres: Postbus 8063, 6710 AB, Ede

Raad van Toezicht

  • Marco van der Graaf, voorzitter
  • Gerdine Otten, secretaris
  • Tiemen Zeldenrust, algemeen lid
  • Gert ten Hoven, algemeen lid

Dagelijks bestuur

Eelke Dekens, directeur-bestuurder

Beloningsbeleid

De toezichthouders van de Raad van Toezicht van de stichting ontvangen geen vergoeding. De directeur-bestuurder en medewerkers van de stichting worden beloond conform de salarisschalen van de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Vrijwillige medewerkers ontvangen in principe geen vergoeding. In voorkomende gevallen kan een vrijwilligersvergoeding worden gegeven.

Beleidsplan

Beleidsplan Stichting TijdVoorActie 2022

Jaarverslag

Jaarverslag 2022 TijdVoorActie
Jaarverslag 2021 TijdVoorActie

Jaarverslag 2020 TijdVoorActie

Jaarrekening

Jaarrekening 2022 - Stichting TijdVoorActie
Jaarrekening 2022 - Stichting Ontwikkeling TijdVoorActie

Jaarrekening 2021 – Stichting TijdVoorActie

ANBI Publicatieplicht

Bekijk hier het ingevulde publicatieplicht formulier van 2022.

Raad van toezicht

Gerdine Otten
Secretaris
Marco van der Graaf
Voorzitter
Gert ten Hoven
Algemeen bestuurslid
Tiemen Zeldenrust
Algemeen bestuurslid
Eelke Dekens
Directeur-bestuurder