Roze achtergrond en snoepje

Doneren

20 jaar TijdVoorActie - Steun ons met jouw gift en draag bij aan het fundament van TijdVoorActie

Beste relatie,

Wij willen een samenleving waarin mensen goed voor elkaar zorgen en waar jongeren actief bij betrokken zijn.
Elke dag brengen wij organisaties in beweging om jongeren te activeren en te inspireren zich vrijwillig in te zetten voor anderen. Na 20 jaar hebben we al prachtige resultaten gezien: meer dan 100.000 jongeren helpen belangeloos hun stad en mensen in een kwetsbare situatie. Hierdoor voelen jongeren zich waardevol, ontwikkelen ze zich en leren ze nieuwe vaardigheden, terwijl ze de samenleving verbeteren.

Om ons werk voort te zetten in 2024, hebben we financiële steun nodig. We vragen jou om ons te steunen met een eindejaarsgift voor ons 20-jarig jubileum. In deze brief lichten we onze financiële behoefte toe en laten we zien hoe jij op dit moment een verschil kunt maken.

Continu werken aan vrijwillige inzet en zorg voor elkaar

De samenleving vraagt om een voortdurend bouwen van vrijwillige inzet en zorg voor elkaar. Wij bieden richting, vertrouwen, kennis en vaardigheden en delen inspiratie, in een tijd die zich kenmerkt door sociale nood en onrust. We werken daarin samen met andere organisaties en de overheid. Voor onze organisatie is het cruciaal om vanuit een stevig fundament zowel op landelijk als lokaal niveau een blijvende bijdrage te leveren. Het is nu meer dan ooit TijdVoorActie.

Bouw mee aan de toekomst

Een groot deel van het sociale werk in ons land is afhankelijk van tijdelijke subsidies, maar wij geloven dat het anders kan. Als voortrekker werkt TijdVoorActie samen met de overheid, landelijke organisaties, fondsen en politiek voor een duurzame oplossing op de lange termijn. Elke organisatie heeft een sterke basis nodig om op te bouwen, dat geldt ook voor ons. Daarom zijn we in gesprek met enkele fondsen die het belang hiervan erkennen en bereid zijn om onze basisorganisatie te financieren voor de periode 2024-2026.

We hebben nu financiële steun nodig

Op dit moment komen de meeste inkomsten voor onze organisatie uit gesubsidieerde meerjarige programma's.
Bij de grotere programma's gaat 75% naar de inzet van onze netwerkpartners, zoals lokale jongeren vrijwilligersnetwerken en scholen, wat bijdraagt aan de langdurige inzet van jongeren op lokaal niveau. Hoewel dit de kosten van deze programma's dekt, is het niet genoeg om de algemene kosten te dekken. Voor 2023 hebben we extra geld nodig om ons begrotingstekort te dichten. We vragen onze relaties, jullie, en jou om hulp. We willen € 100.000 ophalen om in 2024 vanuit een stabiele positie aan onze missie te werken. Doe mee en maak dit mogelijk!

Help je mee op dit belangrijke moment voor TijdVoorActie? Kunnen we op jou rekenen? Steun TijdVoorActie met een financiële bijdrage!

Jouw financiële bijdrage is van grote waarde en kun je overmaken op:

IBAN: NL07 RABO 0309 3220 65
t.n.v. Stichting TijdVoorActie
O.v.v. 20 jaar TijdVoorActie

Of via deze link of via de QR code hieronder.

Heb je nog vragen? Bel mij gerust.

Namens TijdVoorActie,
Eelke Dekens | Directeur-bestuurder

Jouw gift draagt bij aan:

Een uitnodigende omgeving voor jongeren

Samen met landelijke en lokale organisaties, overheid en onderwijs creëren we een uitnodigende omgeving voor jongeren en maken samen programma’s die jongeren betrekken en stimuleren. Jongeren ervaren dat ze van betekenis zijn en onderdeel zijn van de maatschappij.

De inzet van honderdduizenden jongeren door landelijke en lokale organisaties te inspireren

Dankzij jouw bijdrage kunnen wij landelijke en lokale organisaties inspireren, verbinden en in beweging brengen. Zo delen wij ervaringskennis en trainen we organisaties om jongeren structureel te betrekken en te activeren zich in te zetten voor een ander en hun eigen stad. En het werkt, al meer dan 100.000 jongeren doen vrijwilligerswerk!

Duurzame financiering voor het sociale werkveld

Een groot deel van het sociale werkveld, waaronder (jongeren) vrijwilligersorganisaties, is voor haar voortbestaan afhankelijk van tijdelijke subsidies. Dit geldt ook voor ons. TijdVoorActie heeft het initiatief genomen om, samen met andere organisaties, ministeries en fondsen, een plan hiervoor te ontwikkelen. Dit plan geeft richting aan de visie op vrijwillige inzet waarbij TijdVoorActie concreet werkt aan een structurele basisfinanciering zodat dit probleem wordt opgelost.

Het versterken van de samenleving. Een samenleving waarin we naar elkaar omzien

TijdVoorActie heeft 'actie' in haar DNA. Wij zijn gedreven om problemen aan te pakken en de samenleving te versterken. Vanuit haar vrije rol en zelfstandige identiteit is TijdVoorActie in staat nieuwe perspectieven in te brengen en vanuit brede samenwerkingen veranderingen te realiseren. Jouw gift helpt ons hierbij!

Ja, ik doneer en steun TijdVoorActie

Onze visie

Jongeren zijn van betekenis.

Het is ons verlangen dat jongeren opgroeien in een uitnodigende omgeving waarin ze gezien en gewaardeerd worden. Jongeren leveren een positieve bijdrage aan de samenleving en krijgen de kans zich te ontwikkelen.

Onze missie

We inspireren, verbinden en brengen landelijke en lokale organisaties in beweging om jongeren duurzaam te activeren zich in te zetten voor een ander en de samenleving.