Roze achtergrond en snoepje

Doneren

Wat fijn dat je onze donatiepagina bezoekt!

We waarderen je betrokkenheid enorm.

Wij streven naar een samenleving waarin mensen omzien naar elkaar, met een bijzondere focus op de betrokkenheid van jongeren. Onze stichting zet zich in voor het creëren van een omgeving waarin jongeren niet alleen gezien en gewaardeerd worden, maar ook worden aangemoedigd om een positieve bijdrage te leveren. Ons doel is jongeren de mogelijkheid te geven zich te ontwikkelen en te ervaren dat ze van betekenis zijn. Dit realiseren we door hen actief te betrekken bij het ondersteunen van anderen en het verbeteren van onze samenleving. We hebben al prachtige resultaten mogen zien: meer dan 100.000 jongeren zetten zich belangeloos in voor hun eigen stad en medeburgers! We zijn buitengewoon trots op deze jongeren en op onze samenwerkingspartners.

🎉In juni 2023 vierden we ons 20-jarig bestaan. 20 jaar vol impact! Voor de jongeren, de hulpontvangers en Nederland als samenleving. En we gaan door. Na een periode van intensieve groei en het aanscherpen van onze visie en missie is het van cruciaal belang dat TijdVoorActie, met een solide basis na jaren van opbouwen, een blijvende en significante bijdrage kan blijven leveren, zowel landelijk als lokaal. En jij kunt daarbij helpen!

Jouw gift draagt bij aan:

Een uitnodigende omgeving voor jongeren

Met jouw steun werken we verder aan een uitnodigende omgeving voor jongeren. Een omgeving waarin ze worden betrokken en gestimuleerd worden iets voor een ander te doen. De jongeren leren, ervaren dat ze van betekenis zijn en voelen zich onderdeel van de maatschappij. Dit komt hun welzijn ten goede en draagt bij aan een samenleving waarin we omzien naar elkaar.

De inzet van honderdduizenden jongeren

Dankzij jouw bijdrage kunnen wij landelijke en lokale organisaties inspireren, verbinden en in beweging brengen. Zo delen wij ervaringskennis en trainen we organisaties om jongeren structureel te betrekken en te activeren zich in te zetten voor een ander en hun eigen stad. En het werkt, al meer dan 100.000 jongeren doen vrijwilligerswerk! 

Een duurzame financiering voor het sociale werkveld

Een groot deel van het sociale werkveld in ons land is voor haar voortbestaan afhankelijk van tijdelijke subsidies, dit raakt ons ook. Om dit op te lossen heeft TijdVoorActie het initiatief genomen om, samen met andere organisaties, ministeries en fondsen een plan hiervoor te ontwikkelen. Dit plan geeft o,.a. richting aan de visie op vrijwillige inzet waarbij TijdVoorActie concreet werkt aan een structurele basisfinanciering voor lokale en landelijke (jongeren) vrijwilligersorganisaties.

Het versterken van de samenleving. Een samenleving waarin we omzien naar elkaar

TijdVoorActie heeft 'actie' in haar DNA. Wij zijn gedreven om problemen aan te pakken en de samenleving te versterken. Samen te bouwen aan een samenleving waarin we omzien naar elkaar. TijdVoorActie is vanuit haar vrije rol in staat nieuwe perspectieven in te brengen en vanuit brede samenwerkingen verandering te realiseren. Jouw gift helpt ons hierbij!

Ja, ik doneer en steun TijdVoorActie

Onze visie

Jongeren zijn van betekenis.

Het is ons verlangen dat jongeren opgroeien in een uitnodigende omgeving waarin ze gezien en gewaardeerd worden. Jongeren leveren een positieve bijdrage aan de samenleving en krijgen de kans zich te ontwikkelen.

Onze missie

We inspireren, verbinden en brengen landelijke en lokale organisaties in beweging om jongeren duurzaam te activeren zich in te zetten voor een ander en de samenleving.