Schaar

Toolkits

Verbindende Toolkits: Jong en Oud in Nederland verbinden

Ontdek onze diverse toolkits die jongeren, ouderen en de gemeenschap samenbrengen. Of het nu gaat om Jij en de Ander, Straattafel of Samenspel, onze toolkits bieden verschillende benaderingen maar bieden tegelijkertijd alles wat nodig is om de ontmoeting tussen jong en oud te organiseren. Sommige zijn gericht op projecten waar jongeren en ouderen samenwerken, terwijl andere toolkits waardevolle input leveren voor gesprekken binnen teams en organisaties. Onze complete werkvormen in elke toolkit bieden inspiratie, tools en ondersteuning om jouw werk of vrijwilligerswerk te vereenvoudigen. De toolkit SamenSpel sturen wij op. De andere toolkits zijn gratis en bestaan uit printables en downloads. Handig!

Ontdek onze toolkits en maak een verschil!

Toolkit Samenspel: voor een mooie gesprek tussen jong en oud

Toolkit samenspel

SamenSpel: het spel dat mooie gespreksthema’s aankaart! Deze kaartenset is ontwikkeld om jong en oud uit te nodigen voor een gezellig én goed gesprek. Hoe kan het ook anders; de vragen zijn door hen zelf bedacht!

Wat willen zij graag van elkaar weten? Welk advies kunnen ze elkaar geven? Welke geluksmomenten en zorgen zijn er? Jongeren en ouderen hebben niet alleen een leuk gesprek, ze doen ook waardevolle inzichten op.

SamenSpel kost € 17,95 per set.

toolkit jij en de ander

Het levensverhaal van een oudere opgetekend door jongeren. In beeld, tekst of via een andere creatieve vorm. De ontmoeting tussen hen wordt gefaciliteerd door een samenwerking tussen een middelbare school, buurthuis, verzorgingshuis of vereniging. Hoe waardevol is dat? In het dagelijks leven komen jongeren en ouderen niet vanzelfsprekend met elkaar in contact. Met behulp van de toolkit gaan ze in gesprek over het leven van de oudere. De jongeren ontwikkelen sociale vaardigheden en schrijfvaardigheden. Andersom is dit voor een oudere de kans om zijn of haar verhaal door de ogen van jongeren terug te lezen. De toolkit is compleet met een stappenplan, matchingsdocument en akkoordverklaring.

Toolkit Reflectiekaarten helpt reflecteren over contact tussen jong en oud

Toolkit reflectiekaarten

Wat vinden wij – als team of (vrijwilligers)organisatie – nu belangrijk in het contact dat we tot stand brengen tussen een (oudere) hulpontvanger en (jongere) vrijwilliger? De toolkit bevat tien reflectiekaarten over thema’s die te maken hebben met jong en oud en betekenisvol contact. Als team ga je onderzoeken wat er al is aan verhalen en ervaringen op het gebied van betekenisvol contact (tussen jong en oud) en waar jullie je in willen ontwikkelen. Waardevol, omdat teams zicht krijgen op wat zij belangrijk vinden. Dit wordt vervolgens vertaald naar de praktijk. De tien gratis reflectiekaarten worden ingezet tijdens intervisiebijeenkomsten, teamvergaderingen of een ander groepsgesprek waar meerdere professionals aan deelnemen.

Toolkit Straattafel

De straat als openbare ontmoetingsplek. Zo is het ook bedoeld. Toch is de straat soms meer een plek waar we elkaar passeren. De straattafel faciliteert die ontmoeting wél. Laagdrempelig en zichtbaar. Een ontmoeting op straat krijgt betekenis wanneer je aandacht voor een ander hebt. Jongeren zetten een straattafel op en nodigen ouderen uit om plaats te nemen aan de straattafel: een plek voor koffie, thee en vooral: aandacht. Met deze gratis toolkit ontvang jij een introductieblad, stappenplan, begroting en naslagwerk. Je kunt dus direct aan de slag!

Toolkit straattafel: een straattafel in Gouda waar jong en oud elkaar ontmoeten

Toolkit Een succesvolle start van het Maatjescontact

Een goede start blijkt meer dan eens bepalend voor het succes van een maatjestraject. Deze toolkit helpt om de start van het Maatjestraject vorm te geven. Met de toolkit word je op weg geholpen om het contact tussen jong en oud te stimuleren tijdens het kennismakingsgesprek en de daarop volgende afspraken. Zo geeft de toolkit een kickstart aan een langdurig contact. Waardevol! Download de toolkit en ontvang een handleiding voor coördinator, begeleidend schrijven aan de jongere, begeleidend schrijven aan de oudere, werkblad voor jongere: Wat kun je verwachten, werkblad Wederzijds verwachtingen en een werkblad Interesses en activiteitenlijst.

Toolkit Praatplaat

Denken in hokjes en vakjes: we neigen er allemaal naar. Ook in het contact tussen jong en oud spelen verwachtingen en vooroordelen een rol. Deze praktische toolkit helpt om te praten over beeldvorming. Hoe kijk je naar iemand van een andere generatie? De praatplaat wordt gebruikt bij een eerste kennismakingsgesprek tussen een oudere en een jongere. Het helpt organisaties en vrijwilligers die bijdragen aan de ontmoeting tussen jong en oud. De toolkit kan ook worden ingezet tijdens trainingen en bijeenkomsten en bevat gebruikstips, de praatplaat: mijn kijk op uw wereld, de praatplaat: mijn kijk op jouw wereld, en literatuur.

Deze praatplaten bevorderen contact tussen jong en oud
Inspiratie
Jongeren zijn van betekenis!

Zou het niet geweldig zijn? Dat alle jongeren opgroeien in een omgeving waarin ze zich gezien en gewaardeerd worden? Een omgeving die hen uitnodigt bij te dragen aan de maatschappij. Een proeftuin waar ze kunnen leren en vaardigheden kunnen ontwikkelen?

Jongeren activeren
Jongeren activeren?

Wij ondersteunen organisaties die jongeren willen betrekken bij de samenleving. Wil jij jongeren duurzaam activeren zich in te zetten voor een ander en de samenleving? Geweldig!