Jongen en meisje met rugzak

Programma's

programma's, maatwerk en nieuwe concepten | Wij zijn jouw kennispartner en verbinder

Landelijke en lokale organisaties in beweging brengen om jongeren duurzaam te activeren zich in te zetten voor een ander en de samenleving, dat is onze misse. Jongeren krijgen zo de kans zich te ontwikkelen en ervaren dat ze van betekenis zijn. Tegelijkertijd zijn ze actief betrokken bij de samenleving en dragen ze bij aan het welzijn van de medemens. WinWin! Om dat te bewerkstelligen werken we samen met jongeren vrijwilligersnetwerken, scholen, maatschappelijke organisaties, overheid en gemeenten, fondsen en partners zoals vereniging NOV, MDT, en ministeries van OCW, VWS en Defensie.

Programma's

Via onze jongeren vrijwilligersnetwerken (meer dan 20!) en diverse onderwijsinstellingen door het land bieden we verschillende vormen van maatschappelijke diensttijd aan. TijdVoorActie is bedenker en ontwikkelaar van de programma's MDTYourCube, MDT Onderwijs en MDT On Tour (afgerond). In samenwerking met het Ministerie van Defensie bieden wij de maatschappelijke diensttijd vorm MDT missie aan. Daarnaast zijn wij (concept)ontwikkelaar, initiator of partner van programma's als Samen Ouder Worden, Keten van Hoop, Meer en Anders Vrijwilligen, OranjeHelpers (afgerond) en Samen Erop Vooruit.

Programma ontwikkelen? Op zoek naar een samenwerkingspartner? Leuk! Laten we ontdekken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Vul het contactformulier in, en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Trainingen, workshops, coaching en begeleiding

Jongeren betrekken bij je organisatie? Je vrijwilligersbestand verjongen? Jongeren activeren zich in te zetten als vrijwilliger? Ook daarvoor kun je bij TijdVoorActie terecht. Wij adviseren je graag. Middels inspiratiesessies, workshops, trainingen, coaching en begeleidingstrajecten zorgen wij dat jouw organisatie klaar is voor jongeren en je vrijwilligersbestand verjongd wordt. Ontdek wat we voor jou kunnen betekenen. Klik hier voor ons aanbod aan trainingen.

Netwerkorganisatie en kennispartner

Als netwerkorganisatie staan we voor je klaar met meer dan 20 jaar ervaring in jongeren activeren en vrijwilligerswerk. Met gedegen kennis van de sector en het gehele speelveld zijn wij graag jouw kennispartner en verbinder.

Neem contact met ons op voor de mogelijkheden!

TijdVoorActie en Maatschappelijke Diensttijd

Maatschappelijke Diensttijd (MDT) en de rol van TijdVoorActie

Maatschappelijke diensttijd (MDT) biedt jongeren tussen de 12 en 30 jaar de kans om gedurende een aantal weken tot maanden hun talenten te ontdekken, anderen te ontmoeten en iets te doen voor een ander. Zo organiseren jongeren bijvoorbeeld sportactiviteiten in de buurt, geven taalles aan nieuwkomers of begeleiden eenzame ouderen als buddy. MDT helpt jongeren hun draai te vinden in de samenleving en vergroot hun maatschappelijke betrokkenheid.

De rol van TijdVoorActie

TijdVoorActie is trotse partner van de overheid en voert de programma's MDT Onderwijs, MDT YourCube en MDT Missie uit. Via de bij TijdVoorActie aangesloten jongerenvrijwilligers netwerken en diverse onderwijsinstellingen wordt MDT in het hele land aangeboden. Samen met het Ministerie van Defensie bieden wij MDT Missie aan. Sinds de start van MDT hebben meer dan 60.000 jongeren meegedaan. Wat een succes voor onze samenleving. En wat een verrijking voor de jongeren!

Wil je ook MDT aanbieden? Leuk! Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

TijdVoorActie - MDT Missie
TijdVoorActie en MDT Missie

Op missie met Defensie

Samen met het Ministerie van Defensie is TijdVoorActie de uitvoeringspartner van MDT Missie. MDT Missie bestaat uit een driedaags militair bivak, waarbij jongeren in teamverband opdrachten volbrengen. Hierbij staat samenwerken en reflecteren centraal. Coaches, aangestuurd door TijdVoorActie, begeleiden de jongeren in dit proces. Na het bivak gaan jongeren aan de slag met vrijwilligerswerk in hun eigen woonomgeving, de sociale missie.

TijdVoorActie - MDT YourCube vrijwilligerswerk
TijdVoorActie en MDT YourCube

Dé plek voor maatschappelijke diensttijd

MDT YourCube is de plek voor jongeren tussen de 14 en 30 jaar waarin zij van betekenis kunnen zijn voor een ander. Op basis van de kwaliteiten, interesses én beschikbare tijd van de jongere wordt een traject op maat aangeboden, in zijn of haar eigen stad. De jongere ontvangt tijdens het traject training en begeleiding. Na voltooiing van het MDT traject van 80 uur vrijwilligerswerk, ontvangen ze een Europees erkend certificaat.

TijdVoorActie - MDT Onderwijs vrijwilligerswerk
TijdVoorActie en MDT Onderwijs

Vrijwilligerswerk voor leerlingen en studenten als onderdeel van het curriculum

Als school en docent is het je missie om jongeren te verbinden met de wereld om hen heen en hen voor te bereiden op de toekomst. Naast boeiende lessen streef je ook naar inspirerende praktijkervaringen. Daarom hebben wij in samenwerking met de overheid MDT Onderwijs ontwikkeld: Maatschappelijke diensttijd voor scholen, waarbij leerlingen vrijwillig maatschappelijke activiteiten uitvoeren in de vorm van vrijwilligerswerk. MDT als invulling van onderwijstijd dus. Mag dat? Jazeker! Lees meer op MDTOnderwijs.nl.

Onderzoeksrapport UvH - evaluatie MDT trajecten MDT YourCube en MDT Onderwijs van TijdVoorActie-min
De impact van MDT: evaluatierapport MDT YourCube en MDT Onderwijs
Dit rapport biedt diepgaand inzicht in de impact van MDT-trajecten, de ontwikkeling van talenten, het ontmoeten van anderen en het helpen van de samenleving. Download het rapport nu gratis en laat je inspireren door de ervaringen van jongeren die zich hebben ingezet voor een ander!
TijdVoorActie en Samen Ouder Worden

samen ouder worden

In het leer- en ontwikkelprogramma "Samen Ouder Worden" slaan tien landelijke vrijwilligersorganisaties, Vereniging NOV en TijdVoorActie de handen ineen. Samen hebben we één doel voor ogen: inspelen op de wensen en behoeften van ouderen, zodat zij op een betekenisvolle en bevredigende manier ouder kunnen worden. Daarin is het ons doel jong en oud te verbinden. Wij geloven namelijk in de kracht van intergenerationeel contact. Samen gaan we de uitdaging aan om bruggen te bouwen tussen jongeren en ouderen, zodat we vreugde en betekenis kunnen brengen in het leven van ouderen en de leefwereld van jongeren verrijken.

Onze bijdrage?

Wij helpen maatschappelijke organisaties en vrijwilligersorganisaties om ontmoetingen tussen jong en oud mogelijk te maken. Dat doen wij door praktische tools aan te reiken zoals SamenSpel en Jij en de Ander en via inspiratie- en kennissessies, workshops, trainingen en coaching. Daarnaast zijn wij projectleider van de coalitie Intergenerationeel Contact waarin kennis delen centraal staat.

Samen Erop Vooruit

5 miljoen mensen in Nederland hebben geldzorgen. Veel mensen in armoede maken nog onvoldoende gebruik van de beschikbare middelen en hulp. Met Samen Erop Vooruit werken allerlei vrijwilligersorganisaties, waaronder TijdVoorActie, samen om deze groep te bereiken. Samen Erop Vooruit wijst mensen de weg naar de juiste hulp. Financiële hulp en andere hulp. TijdVoorActie en vijf van haar jongeren vrijwilligersnetwerken doen sinds de start mee aan route 5 van het programma. Waarbij de doelstelling ligt op het trainen van de vrijwilligers en medewerkers bij de vrijwilligersorganisaties en het doorverwijzen van mensen naar inlooppunten. En, hoewel de pilot nog volop loopt merken we al hoe waardevol het is dat er bij vrijwilligersorganisaties extra aandacht is voor armoede en armoede herkennen.

TijdVoorActie is partner van Samen Erop Vooruit
Inspiratie
Jongeren zijn van betekenis!

Zou het niet geweldig zijn? Dat alle jongeren opgroeien in een omgeving waarin ze zich gezien en gewaardeerd worden? Een omgeving die hen uitnodigt bij te dragen aan de maatschappij. Een proeftuin waar ze kunnen leren en vaardigheden kunnen ontwikkelen?

Jongeren activeren
Jongeren activeren?

Wij ondersteunen organisaties die jongeren willen betrekken bij de samenleving. Wil jij jongeren duurzaam activeren zich in te zetten voor een ander en de samenleving? Geweldig!