Foto van groep jongeren

Impactverhaal TijdVoorActie en Humanitas

Humanitas en TijdVoorActie bundelen krachten zowel op lokaal als landelijk niveau: ‘We willen het tij keren’

Als een van de oudste vrijwilligersorganisaties (sinds 1945) van Nederland is Humanitas een logische partner voor TijdVoorActie. Daarom bundelen de twee organisaties hun krachten, zowel op lokaal niveau als landelijk. Directeur Jerzy Soetekouw en projectcoördinator Daniëlle Stolwijk vertellen hoe zij dat gezamenlijk doen.

Daniëlle en Jerzy, wat zijn jullie rollen binnen Humanitas?

Jerzy: Ik ben directeur van Humanitas. We zijn een landelijke vrijwilligersorganisatie en bestaan sinds mei 1945. We hebben locaties in heel het land. Als directeurben ik ook nauw betrokken bij het Masterplan rondom vrijwillige inzet.Het doel daarvan is om zoveel mogelijk mensen te verleiden tot vrijwilligerswerk énervoor te zorgen dathet zo georganiseerd is in Nederland dat iedereen die zich wil inzetten dat ook kan doen.Nu noemt 49 procent van de Nederlanders zichzelf vrijwilliger, maar wij zien graag dat dat percentage nog meer groeit.

Daniëlle (op de foto): Ik ben vrijwilligerscoördinator voor twee projecten van Humanitas Helmond. De eerste is de Ruilwinkel, een plek waar we spullen en diensten verruilen. Daarnaast ben ik projectleider van Humanitas Verschilmakers, een jongerenproject. Het doel daarvan is om jongeren te betrekken en te stimuleren tot vrijwilligerswerk.

Danielle Stolwijk (rechts)

Op welke manier werken jullie samen met TijdVoorActie?

Daniëlle: Het project Verschilmakers bestaat onder andere uit een werkgroep van organisaties in Helmond die graag meer jongeren willen aantrekken voor vrijwilligerswerk. Dat zijn allerlei verschillende partijen, van theaters tot zorginstellingen. TijdVoorActie ondersteunt ons bij de scholing van de partijen in die werkgroep. Zij weten namelijk als geen ander hoe je een organisatie jongerenproof maakt.

Jerzy: TijdVoorActie is initiatiefnemer van het Masterplan Vrijwillige Inzet. Eelke - directeur van TijdVoorActie – is de kartrekker. We geven elkaar advies en sparren over hoe we de vrijwillige inzet in Nederland kunnen verhogen, maar het is veel meer dan dat. Het Masterplan is bedoeld om een beweging in gang te zetten onder allerlei maatschappelijke partijen. Nederland is gepolariseerd geraakt. We zien allemaal dat er minder sprake is van sociale cohesie en daar willen we gezamenlijk iets aan doen. Ik geloof namelijk dat Nederland juist groot is geworden vanuit de civil society.

Op welke manieren draagt onze samenwerking bij aan de missie en doelstellingen van Vereniging Humanitas, Humanitas Helmond en TijdVoorActie?

Jerzy: Humanitas is ontstaan vanuit de gedachte dat we in samenlevingsopbouw moeten investeren. Dat we klaar moeten staan voor elkaar, ook als daar niets tegenover staat. Daarin vinden Humanitas en TijdVoorActie elkaar. Het geopolitieke klimaat, polarisering en individualisering maken dat we als samenleving steeds verder van elkaar afstaan. Humanitas en TijdVoorActie zijn ontstaan omdat we geloven dat we het tij moeten keren. Bij het Masterplan vrijwillige inzet zijn dan ook nog veel meer organisaties betrokken, van fondsen tot ministeries en gemeenten.

Daniëlle: Eigenlijk willen onze beide organisaties hetzelfde: dat meer mensen zich vrijwillig inzetten voor een ander. TijdVoorActie richt zich dan met name op vrijwillige inzet stimuleren onder jongeren. Zij weten als geen ander hoe je die doelgroep moet bereiken en enthousiasmeren. Samen kijken we vervolgens wat ervoor nodig is om te zorgen dat jongeren zich welkom voelen en zich ook ontwikkelen als persoon. En die samenwerking verloopt heel goed.

Procesbegeleiding

'Ik geloof dat vrijwilligerswerk bijdraagt aan het volwassen worden. Het geeft een gevoel van gelukzaligheid om iets voor een ander te doen. Tegelijkertijd werk je aan zelfvertrouwen en leer je een plek voor jezelf te vinden in de maatschappij, juist omdat je jezelf ook beter leert kennen.'

Jerzy

Wat denken jullie dat de impact is van vrijwilligerswerk op de ontwikkeling en betrokkenheid van jongeren?


Jerzy: Ik geloof dat vrijwilligerswerk bijdraagt aan het volwassen worden. Het geeft een gevoel van gelukzaligheid om iets voor een ander te doen. Tegelijkertijd werk je aan zelfvertrouwen en leer je een plek voor jezelf te vinden in de maatschappij, juist omdat je jezelf ook beter leert kennen. Ik denk ook dat jongeren hun gevoel van burgerschap zo ontwikkelen. Dat ze meer om zich heen gaan kijken om te zien wat ze kunnen betekenen voor hun straat, buurt, stad of zelfs land. Dat is positief voor de jongeren zelf en voor de maatschappij.

Daniëlle: Op microniveau zie ik hier in Helmond met eigen ogen wat het met jongeren doet als ze zich betrokken voelen. We proberen die doelgroep te benaderen op een laagdrempelige manier, met bijvoorbeeld een spelletjesavond of ontmoetingsplek. Ze moeten namelijk zichzelf kunnen zijn en zich veilig voelen. Als dat het geval is, begint het balletje vanzelf te rollen. Er is bijvoorbeeld een jongen uit Oekraïne via zo’n avond bij ons netwerk terechtgekomen. Hij wilde zijn taal verbeteren. Na verloop van tijd ging dat steeds beter en nam hij ook vrienden mee. Dat is mooi om te zien.

Op welke wijze heeft onze samenwerking positieve impact op jongeren en op het vormen van een uitnodigende omgeving voor jongeren?

Daniëlle: Het is nodig om jongeren op een andere manier te benaderen als het gaat om vrijwillige inzet. Ze zijn niet geneigd zich voor jaren te binden aan een vrijwillige baan, maar dat is ook niet erg. Het is belangrijk dat onze beide organisaties de jongeren tegemoetkomen en een manier vinden waarop zij kunnen bijdragen die bij hen past. Daar slagen we aardig in. Soms is dat bijvoorbeeld met een project op kortere termijn of wat dichter bij huis. Ze krijgen de kans om mee te doen op hun eigen manier. Tegelijkertijd kan een jongere zich dan ook ontplooien en groeien als mens. Daar hebben we uiteindelijk als samenleving ook baat bij.

Op welke manieren denken jullie dat onze gezamenlijke inspanningen impact hebben op de lokale gemeenschap?

Daniëlle: Ik zie dat de lokale gemeenschap soms nog moeite heeft met de manier waarop jongeren betrokken zijn. Ze blijven minder lang plakken, omdat ze bijvoorbeeld druk zijn met school en stages. Maar ze nemen ook nieuwe energie mee die ontzettend op prijs wordt gesteld door lokale organisaties. Jongeren komen snel met eigen initiatieven en dat steekt anderen weer aan.

Op welke manieren denken jullie dat onze gezamenlijke inspanningen impact hebben op de Nederlandse samenleving?

Jerzy: Het Masterplan staat nog in de startblokken. Dit is pas het begin, maar het gaat groot worden. We willen dat sneeuwbaleffect veroorzaken door zo veel mogelijk organisaties te betrekken. Uiteindelijk is de verwachting dat ook het bedrijfsleven een steentje bij gaat dragen aan onze maatschappelijke opgave. Dat we allemaal gaan inzien hoe belangrijk het is dat we ons vrijwillig inzetten voor een ander.

Hoe zien jullie de toekomst van onze samenwerking en de impact ervan op jongeren in onze omgeving?

Daniëlle: Het project Verschilmakers wordt ondersteund door het Oranjefonds en loopt bijna ten einde. We hebben nog een half jaar om samen met TijdVoorActie goed te knallen. Wat kunnen we als netwerk binnen die tijd nog bewerkstelligen? Dat proberen we nu samen uit te zoeken. Ik hoop dat we organisaties in Helmond genoeg handvatten hebben gegeven om het stokje over te nemen. Dat zij op eigen houtje hun organisatie jongerenproof weten te maken en anderen daar ook mee besmetten.

Jerzy: De stip op de horizon is dat straks 75 procent van de Nederlanders op de een of andere manier zich vrijwillig inzet voor een ander. Dat het normaal wordt dat je even bij de buurman aanklopt als je hem al even niet hebt gezien. Dat we naar elkaar omkijken, voor elkaar zorgen. Dat is niet alleen prettig samenleven voor iedereen; het is nodig. Vrijwilligerswerk is een vorm van altruïsme, maar het kan meer zijn dan dat. Het is ook een opstapje om vaardigheden te ontwikkelen en een leven voor jezelf op te bouwen. Wie weet kunnen we vrijwillige inzet ook nog verder stimuleren op nieuwe, creatieve manieren. Denk bijvoorbeeld aan korting bij een lokale ondernemer of misschien wel een lager eigen risico op je zorgverzekering als je vrijwilligerswerk doet. The sky's the limit.

Hebben jullie suggesties voor verbeteringen of aanvullende manieren waarop TijdVoorActie een uitnodigende omgeving voor jongeren kan realiseren?

Daniëlle: De kracht van TijdVoorActie is volgens mij dat de organisatie vol jonge mensen zit en jong van geest is. Ik hoop dan ook dat TijdVoorActie blijft verjongen. Practice what you preach. Ze weten als geen ander wat jongeren nodig hebben en dat moet zo blijven.

Jerzy: Blijf doorgaan vanuit die bevlogenheid. Er zit veel passie bij TijdVoorActie. Dat is inspirerend en aanstekelijk voor anderen.

Jongen met zwarte krullen
TijdVoorActie - Andere trainingen bekijken
Benieuwd naar de andere impactverhalen?

Samen met onze partners streven we ernaar om niet alleen jongeren te betrekken bij vrijwilligerswerk, maar ook om lokale gemeenschappen te versterken en positieve veranderingen in de samenleving te bewerkstelligen.

Hoe wij dat doen lees je in de impactverhalen.


Schaar
Gratis toolkits

Van Jij en de Ander tot Straattafel en Samenspel: al onze toolkits zijn erop gericht om jong en oud samen te brengen. De één gericht op een project met jong en oud, de ander geeft input aan het gesprek hierover binnen het team of de organisatie. Elke toolkit biedt een complete werkvorm, inspiratie en hulp om jou werk uit handen te nemen!

Handen
Traject Klaar Voor Elkaar

De juiste structuur en cultuur creëren om jongeren duurzaam bij je organisatie te betrekken? Dan is het traject Klaar Voor Elkaar echt wat voor jullie! Klaar Voor Elkaar is voor organisaties die met ouderen werken en hun vrijwilligersbestand willen verjongen. Benieuwd naar het traject? Lees snel verder.

Brochure Jongeren activeren

Benieuwd naar ons overige aanbod? Download onze brochure Jongeren activeren. Wij weten welke kansen en uitdagingen er zijn in het werken met jonge vrijwilligers. Wij helpen jou en je team graag op weg om stappen te zetten in het betrekken van jongeren. Ontdek wat we voor jou kunnen betekenen.

Inspiratie
Jongeren zijn van betekenis!

Zou het niet geweldig zijn? Dat alle jongeren opgroeien in een omgeving waarin ze zich gezien en gewaardeerd worden? Een omgeving die hen uitnodigt bij te dragen aan de maatschappij. Een proeftuin waar ze kunnen leren en vaardigheden kunnen ontwikkelen?

Programma's
Programma's, maatwerk en nieuwe concepten

We bieden concrete programma’s waarin we jarenlange ervaring hebben. Maar we maken ook graag op basis van vraag een concept op maat. Samen kijken we wat het beste past.