Foto van groep jongeren

Impactverhaal TijdVoorActie en Ministerie van Defensie

Jongeren leren zichzelf en anderen kennen met MDT Missie

Het Ministerie van Defensie en TijdVoorActie werken samen in het programma MDT Missie: een Maatschappelijke Diensttijd traject waarin jongeren op driedaags militair bivak gaan en de handen uit de mouwen steken voor een ander tijdens de sociale missie. Daan Bakker van het ministerie ziet met eigen ogen wat de samenwerking van de twee organisaties jongeren oplevert.

Kun je wat vertellen over jouw rol binnen het ministerie van Defensie?

Ik ben projectleider van MDT Missie. De projectleiding doe ik samen met een collega van Defensie en een collega van TijdVoorActie. In MDT Missie gaan jongeren eerst drie dagen op bivak om zichzelf en elkaar beter te leren kennen. Daarna zetten ze zich 40 uur vrijwillig in voor een ander in hun eigen omgeving. Het doel is dat jongeren daarna sterker in hun schoenen staan en met een goed gevoel de maatschappij weer in gaan. Mijn focus als projectleider ligt op het programma en de samenwerking tussen de verschillende partners, zoals onderwijsinstellingen, jongeren vrijwilligersnetwerken en bedrijven.


Danielle Stolwijk (rechts)

Hoe lang ben je al betrokken bij de samenwerking met TijdVoorActie?

Sinds drie jaar. Binnen Defensie was er de wens om actief deel te nemen aan het concept van Maatschappelijke Diensttijd. Daarvoor was wel een maatschappelijke partner nodig om een zo breed mogelijk perspectief op de maatschappij te krijgen. Binnen Defensie zijn we goed in het creëren van die bivaks en teambuilding. TijdVoorActie is goed in het onderdeel vrijwillige inzet en het betrekken van jongeren daarbij. Zij hebben een groot netwerk, ook op lokaal niveau. We vullen elkaar daarin mooi aan.

In 2019 draaiden we de eerste pilot en in 2020 zijn we begonnen. Inmiddelsloopt het programma volop. Jongeren beginnen met een digitale start waar ze online kennismaken met elkaar en het programma. Dan begint een militaire bivak waarin zij drie dagen lichamelijk en mentaal worden uitgedaagd. Na de bivak gaan ze 40 uur aan de slag met vrijwilligerswerk. Als afsluiting is er na een paar maanden een reünie.

Wat is het doel van MDT missie?

MDT Missie is voor alle jongeren van 17 tot 30 jaar oud. We hebben drie kernwaarden die centraal staan in het programma: samen, richting en kracht.

Jongeren leren samenwerken en hun plek binnen een team vinden. Het onderdeel richting gaat over hoe je talenten inzet voor de maatschappij, maar ook bijvoorbeeld in je baan of studie. Het doel is dat jongeren leren richting te vinden in wat zij willen in plaats van wat er van ze verwacht wordt. Kracht gaat over zelfvertrouwen, weten wat je kan en zelfinzicht verkrijgen.

Procesbegeleiding
Inspiratie
MDT Missie: Samen richting kracht!
Samen met het Ministerie van Defensie is TijdVoorActie de uitvoeringspartner van MDT Missie. MDT Missie bestaat uit een driedaags militair bivak, waarbij jongeren in teamverband opdrachten volbrengen. Hierbij staat samenwerken en reflecteren centraal. Coaches, aangestuurd door TijdVoorActie, begeleiden de jongeren in dit proces. Na het bivak gaan jongeren aan de slag met vrijwilligerswerk in hun eigen woonomgeving, de sociale missie.

TijdVoorActie - MDT Missie

Hoe draagt onze samenwerking bij aan wat Defensie met MDT Missie wil bereiken?

TijdVoorActie heeft een ontzettend sterk netwerk. Zij komen op plekken waar Defensie geen contacten heeft. Denk aan lokale zorginstellingen, sportclubs en meer. Ze zitten in de haarvaten van de maatschappij. TijdVoorActie, en de aangesloten jongeren vrijwilligersnetwerken, helpt jongeren dan ook in het vinden van een plek voor vrijwilligerswerk in hun eigen omgeving. Dat is fijn voor jongeren en zorgt ervoor dat ze ook na MDT Missie vaak blijven plakken om zich in te zetten in hun wijk of stad. Vrijwillige inzet van jongeren wordt op die manier ook duurzamer.

Wat denk je dat de impact is van vrijwilligerswerk op de betrokkenheid van jongeren in de samenleving?

Jongeren ervaren met MDT Missie vaak voor het eerst hoe het is om iets te doen voor een ander zonder er iets voor terug te krijgen. Je wordt wél beloond met een glimlach. En dat doet ze veel. Die dankbaarheid geeft een ander soort motivatie aan jongeren. Door zich vrijwillig in te zetten lijken ze bovendien meer betrokken bij de wereld om hen heen. Dat is goed voor jongeren zelf en voor de samenleving als geheel.

En op hun gevoel van erbij horen?

Tijdens de bivak merk ik dat veel jongeren nooit het gevoel hebben gehad dat ze bij een team of groep horen waar ze op kunnen vertrouwen. Iemand van dezelfde leeftijd die het beste met je voor heeft en geïnteresseerd is? De bivak zorgt daarvoor en versterkt het gevoel van vertrouwen in elkaar. Soms levert dat ook langdurige vriendschappen op die nog lang na MDT Missie voortbestaan. Doordat jongeren zich tijdens MDT Missie deel van het team voelen, nemen ze dat gevoel ook weer mee de maatschappij in.

Onze gezamenlijke inspanningen hebben dus ook impact op de samenleving als geheel?

Jazeker. Dat is ook een doel van MDT Missie: om het individualisme te verminderen. Veel jongeren zijn nogal op zichzelf. Daar kunnen ze niets aan doen, maar we willen toch graag als organisatie dat ze meer oog hebben voor elkaar. Daar is die bivak onder andere voor bedoeld. Het gaat om oog hebben voor elkaar, samen afzien en voor elkaar zorgen. Die mindset nemen ze mee als ze weer de samenleving in gaan.

'Er zijn genoeg jongeren die na MDT Missie vrijwilligerswerk blijven doen in hun straat, wijk of stad. Dat is een mooie impuls voor de lokale gemeenschap. Sterker nog: inmiddels is er vanuit MDT Missie al duizenden uren vrijwilligerswerk verricht.'

Daan

Hoe zie jij de toekomst van onze samenwerking voor je?

We zien graag groei in het aantal deelnemers. In 2026 hopen we dat er ruim 2.000 jongeren meedoen. Anderzijds mag die groei natuurlijk niet ten koste gaan van de kwaliteit van het programma, dus daar blijven we bovenop zitten. Van TijdVoorActie verwacht ik dat ze ook nauw betrokken blijven, ook om jongeren te begeleiden via hun community partners. Daar zijn ze goed in.

Het zou ook mooi zijn als uiteindelijk scholen en bedrijven betrokken raken bij onze samenwerking. Zo wordt MDT Missie meer maatschappelijk verankerd en raken meer jongeren enthousiast om mee te doen. Op dit moment geven deelnemers ons programma een rapportcijfer van 9,3. Ik hoop dat dat alleen nog maar groeit en dat we samen nog meer impact kunnen maken.

TijdVoorActie wil graag een uitnodigende omgeving creëren voor jongeren waarin ze worden gezien en gehoord. Wat is jouw wens op dat gebied?

We hebben nu een ambassadeursteam van oud deelnemers die zich nog steeds inzetten voor MDT Missie. Ik zou het heel gaaf vinden als er op een dag een hoofdkwartier is voor MDT Missie; een soort clubhuis waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten en contact hebben, even zonder digitale middelen. Daardoor ontstaan namelijk andere gesprekken. Dat zien we ook tijdens de bivak. De maskers gaan dan even af en jongeren komen echt tot elkaar. Ik zou het liefste zien dat wij samen een plek faciliteren waar dat mogelijk is.

Jongen met zwarte krullen

Heb je suggesties over hoe wij nog meer kunnen doen om dat te bereiken? Die uitnodigende omgeving voor jongeren?

Jongeren moeten zich onderdeel van de maatschappij voelen en hebben handvatten nodig om zich in te zetten. TijdVoorActie biedt die handvatten al, maar mag als organisatie een grotere broek aantrekken. Zo kun je hopelijk nog meer jongeren mobiliseren om zich in te zetten voor een ander. Daar helpen we elkaar uiteindelijk allemaal mee. Dus: blijf doen wat jullie doen, maar groter.

TijdVoorActie - Andere trainingen bekijken
Benieuwd naar de andere impactverhalen?

Samen met onze partners streven we ernaar om niet alleen jongeren te betrekken bij vrijwilligerswerk, maar ook om lokale gemeenschappen te versterken en positieve veranderingen in de samenleving te bewerkstelligen.

Hoe wij dat doen lees je in de impactverhalen.


Schaar
Gratis toolkits

Van Jij en de Ander tot Straattafel en Samenspel: al onze toolkits zijn erop gericht om jong en oud samen te brengen. De één gericht op een project met jong en oud, de ander geeft input aan het gesprek hierover binnen het team of de organisatie. Elke toolkit biedt een complete werkvorm, inspiratie en hulp om jou werk uit handen te nemen!

Handen
Traject Klaar Voor Elkaar

De juiste structuur en cultuur creëren om jongeren duurzaam bij je organisatie te betrekken? Dan is het traject Klaar Voor Elkaar echt wat voor jullie! Klaar Voor Elkaar is voor organisaties die met ouderen werken en hun vrijwilligersbestand willen verjongen. Benieuwd naar het traject? Lees snel verder.

Brochure Jongeren activeren

Benieuwd naar ons overige aanbod? Download onze brochure Jongeren activeren. Wij weten welke kansen en uitdagingen er zijn in het werken met jonge vrijwilligers. Wij helpen jou en je team graag op weg om stappen te zetten in het betrekken van jongeren. Ontdek wat we voor jou kunnen betekenen.

Inspiratie
Jongeren zijn van betekenis!

Zou het niet geweldig zijn? Dat alle jongeren opgroeien in een omgeving waarin ze zich gezien en gewaardeerd worden? Een omgeving die hen uitnodigt bij te dragen aan de maatschappij. Een proeftuin waar ze kunnen leren en vaardigheden kunnen ontwikkelen?

Programma's
Programma's, maatwerk en nieuwe concepten

We bieden concrete programma’s waarin we jarenlange ervaring hebben. Maar we maken ook graag op basis van vraag een concept op maat. Samen kijken we wat het beste past.