Foto van groep jongeren

Impactverhaal TijdVoorActie en Serve The City

Serve The City Utrecht is community partner van TijdVoorActie: ‘samen hebben we een krachtige stem’

Serve the City Utrecht is een community partner van TijdVoorActie. Serve the City is een internationale beweging - Utrecht is een afdeling ervan. Serve the City Utrecht besloot dat het belangrijk is om specifiek jongeren meer te betrekken bij vrijwilligerswerk. Het was daarom heel logisch om aan te haken bij TijdVoorActie. - Marieke

Wat is jouw rol bij Serve the City?

Ik ben projectcoördinator van Maatschappelijke Diensttijd (MDT). Ik coördineer nu een project waarin jongeren vrijwilligerswerk doen, maar ook bezig zijn met hun eigen talenten ontwikkelen. Dat doen ze door aan de slag te gaan met een persoonlijk leerdoel dat we samen met hen bepalen. Tussentijds houden we contact om te evalueren en organiseren we een aantal groepsbijeenkomsten waarin de MDT-deelnemers elkaar ontmoeten en van elkaar leren. Aan het einde van het traject krijgt elke jongere een certificaat. Daarnaast ben ik coördinator voor Keten van Hoop: een samenwerking van organisaties in Utrecht die zich inzetten voor mensen in kwetsbare situaties. TijdVoorActie is ook onderdeel van Keten van Hoop.

Wat is de missie van Serve the City?

We willen dat jongeren in Utrecht zich inzetten voor een ander - door middel van vrijwilligerswerk, maar ook daarna. Dat ze omkijken naar mensen in hun wijk. Daarmee ontstaat er meer verbinding tussen alle verschillende mensen in de stad. Serve the City wil zo eenzaamheid onder inwoners tegengaan en ervoor zorgen dat iedereen zich gezien voelt. Praktisch gezien willen we ook dat mensen die bij ons aankloppen de juiste hulp krijgen.

Met welke hulpvragen kloppen mensen aan bij jouw organisatie?

Dat verschilt enorm. De hulpvragers zijn ook van alle leeftijden. Soms gaat het om huiswerkbegeleiding. Een van de jongeren helpt een kind met bijles, omdat zijn ouders de Nederlandse taal nog niet goed spreken. Een andere jongere helpt iemand met de tuin onderhouden. Maar het kan ook gaan om iemand helpen verhuizen of schilderwerk. Soms is het een middag, soms helpen de jongeren meer structureel.

Daarnaast zijn er maatjesprojecten. Dan spreken de jongeren eens per week met een oudere af om ze gezelschap te houden. Ze gaan dan bijvoorbeeld koffie drinken of wandelen - waar ze samen zin in hebben. Ook hebben we Taalmaatjes, een project waarbij jongeren een Utrechter helpen met de Nederlandse taal leren. Kortom: we doen veel, en op veel verschillende manieren.

Hoe ziet die samenwerking er uit en hoe is deze ontstaan?

Serve the City Utrecht besloot dat het belangrijk is om specifiek jongeren meer te betrekken bij vrijwilligerswerk. Het was daarom heel logisch om aan te haken bij TijdVoorActie. Als community partner zijn we bij de inspiratiebijeenkomsten van TVA. We maken gebruik van alle programma’s die zij landelijk aanbieden en kunnen op bijeenkomsten goed sparren met andere netwerken. TijdVoorActie heeft ook contact met subsidieverstrekkers namens ons. Daarnaast dienen ze als sparring- en kennispartner en daar maken we graag gebruik van.

Ik zie de samenwerking tussen onze organisaties als een partnerschap. Het is voor Serve the City waardevol om onderdeel te zijn van een groter geheel. TijdVoorActie heeft een enorm netwerk.

Procesbegeleiding

'Ik vind het mooi dat TijdVoorActie de lobby richting bijvoorbeeld ministeries op zich neemt. Van mij mag dat nog wel meer zijn in de toekomst. Met z’n allen hebben we een krachtige stem en die mogen we best vaker laten horen. Alle partners samen doen zoveel mooie dingen. Ik zou willen dat nog meer mensen dat zien.' 

Marieke, Serve The City Utrecht

de kracht van de community!

Wil je ook een jongeren vrijwilligersnetwerk oprichten?  De TijdVoorActie Community is dé sleutel tot het versterken van jouw inzet voor jongeren. Hier vind je een netwerk van mensen door heel Nederland die aan dezelfde droom werken. Door je aan te sluiten profiteer je van de kennis en ervaring van gelijkgestemden en de jarenlange expertise van TijdVoorActie in het activeren en betrekken van jongeren en het begeleiden van jongerenvrijwilligersnetwerken. Bovendien maak je gebruik van programma's als Maatschappelijke Diensttijd, waarmee je direct praktisch aan de slag kunt met de jongeren in jouw eigen stad.

Wat is volgens jou de impact van vrijwilligerswerk op de ontwikkeling en betrokkenheid van jongeren?

Ze stappen uit hun bubbel. Komen in contact met andere mensen die ze normaal gesproken niet snel ontmoeten. Dat is verrijkend en doet veel met hun wereldbeeld. Bovendien voelen ze zich meer van betekenis door dat gevoel van bijdragen aan het leven van een ander. Maar MDT is ook plezier. Het is goed voor jongeren om te weten dat iets doen voor een ander ook gewoon leuk is. Dat vrijwilligerswerk heel divers kan zijn en helemaal niet alleen voor oudere mensen is.

Op welke manier helpt onze samenwerking om een uitnodigende omgeving voor jongeren te creëren?

Ik denk dat jongeren hun plekje in de maatschappij vinden via onze gezamenlijke projecten. Dat is iets waar juist die doelgroep nogal mee worstelt. Wanneer een jongere wekelijks een kop koffie drinkt met een oudere dan doen ze dat niet alleen voor die ander. Ze hebben er zelf ook veel aan.

Heb je daar voorbeelden van?

Ik hoor vaak terug van MDT’ers dat ze zoveel leren van de ouderen, bijvoorbeeld over thema’s als familie, geld en hoe het leven vroeger was. Dat geldt ook voor jongeren die een ander helpen met de Nederlandse taal. Ze leren over een nieuwe cultuur en ontmoeten iemand die anders leeft dan zij. Iedereen haalt er iets moois uit.

Op welke manier denk je dat onze samenwerking impact heeft op de lokale gemeenschap in Utrecht?

Ik zie met eigen ogen hoe mensen die in isolement hebben geleefd weer een stukje levensvreugde terugkrijgen omdat een jongere bij hen thuis komt. Het gebeurt ook vaak dat iemand juist door dat nieuwe contact ook meer buiten komt en anderen ontmoet, bijvoorbeeld door samen naar een buurthuis te gaan. We stimuleren jongeren ook om ervoor te zorgen dat zo’n persoon zijn netwerk uitbreidt - zodat, wanneer de jongere niet meer elke week langskomt, ze toch meer invulling aan hun leven geven.

Hoe zie jij de toekomst van onze samenwerking en de impact ervan op jongeren in onze omgeving?

In de nieuwe stijl van TijdVoorActie is het plan dat netwerken, na de opstartfase en opbouwfase, meer op eigen benen staan. Serve the City is daarin goed op weg; we stabiliseren en professionaliseren. We blijven daarbij die krachtige community-connectie behouden. Het is fijn om gebruik te maken van elkaars netwerk en expertise om zo te zorgen dat we zoveel mogelijk jongeren en stadsbewoners kunnen helpen.

Op dit moment leunen we voor MDT nog behoorlijk op TijdVoorActie als penvoerder. In de toekomst hoop ik dat we meer zelf kunnen, met TijdVoorActie als sparringpartner op de achtergrond.

TijdVoorActie wil een uitnodigende omgeving creëren voor jongeren, waarin ze worden gezien en gehoord. Wat is jouw wens hierin?

In een ideale wereld zouden organisaties als Serve the City niet bestaan. Dan zou het vanzelfsprekend zijn dat je omkijkt naar elkaar en zorgt voor een ander. Toch denk ik dat het ook dan goed is om jongeren een plek te bieden waar ze elkaar en anderen ontmoeten. Ik zie daarin een mooie rol voor organisaties als Serve the City en TijdVoorActie. We geven jongeren een manier om hun plek te vinden en te praten over thema’s die in vriendengroepen niet snel aan bod komen zoals seksualiteit en eenzaamheid. Vooral dat laatste is namelijk een groeiend probleem, ook onder jongeren.

Jongen met zwarte krullen
TijdVoorActie - Andere trainingen bekijken
Benieuwd naar de andere impactverhalen?

Samen met onze partners streven we ernaar om niet alleen jongeren te betrekken bij vrijwilligerswerk, maar ook om lokale gemeenschappen te versterken en positieve veranderingen in de samenleving te bewerkstelligen.

Hoe wij dat doen lees je in de impactverhalen.


Schaar
Gratis toolkits

Van Jij en de Ander tot Straattafel en Samenspel: al onze toolkits zijn erop gericht om jong en oud samen te brengen. De één gericht op een project met jong en oud, de ander geeft input aan het gesprek hierover binnen het team of de organisatie. Elke toolkit biedt een complete werkvorm, inspiratie en hulp om jou werk uit handen te nemen!

Handen
Traject Klaar Voor Elkaar

De juiste structuur en cultuur creëren om jongeren duurzaam bij je organisatie te betrekken? Dan is het traject Klaar Voor Elkaar echt wat voor jullie! Klaar Voor Elkaar is voor organisaties die met ouderen werken en hun vrijwilligersbestand willen verjongen. Benieuwd naar het traject? Lees snel verder.

Brochure Jongeren activeren

Benieuwd naar ons overige aanbod? Download onze brochure Jongeren activeren. Wij weten welke kansen en uitdagingen er zijn in het werken met jonge vrijwilligers. Wij helpen jou en je team graag op weg om stappen te zetten in het betrekken van jongeren. Ontdek wat we voor jou kunnen betekenen.

Inspiratie
Jongeren zijn van betekenis!

Zou het niet geweldig zijn? Dat alle jongeren opgroeien in een omgeving waarin ze zich gezien en gewaardeerd worden? Een omgeving die hen uitnodigt bij te dragen aan de maatschappij. Een proeftuin waar ze kunnen leren en vaardigheden kunnen ontwikkelen?

Programma's
Programma's, maatwerk en nieuwe concepten

We bieden concrete programma’s waarin we jarenlange ervaring hebben. Maar we maken ook graag op basis van vraag een concept op maat. Samen kijken we wat het beste past.