Foto van groep jongeren

Impactverhaal TijdVoorActie en Schuldhulpmaatje

Inge Bomhof van SchuldHulpMaatje: 'TijdVoorActie spreekt de taal van jongeren'

Mensen met financiële problemen in een zo vroeg mogelijk stadium bereiken, zodat schulden niet onnodig oplopen. Dat is wat de vrijwilligers van SchuldHulpMaatje doen. Sinds 2023 slaan SchuldHulpMaatje en TijdVoorActie de handen ineen met het programma Samen Erop Vooruit. Het doel: zoveel mogelijk mensen bereiken die geldzorgen hebben. Inge Bomhof, coördinator van Samen Erop Vooruit, ziet met eigen ogen hoe de twee organisaties elkaar verder helpen. 'Want samen bereiken we meer dan alleen.'

Wat is de missie van SchuldHulpMaatje?

SchuldHulpMaatje is een vrijwilligersorganisatie die mensen met schulden en financiële problemen vroegtijdig bereikt en hulp biedt. Dat doen we met getrainde vrijwilligers. We focussen op gedragsverandering en financiële zelfredzaamheid.

Kun je iets vertellen over jouw rol binnen SchuldHulpMaatje en het programma Samen Erop Vooruit?

Ik ben intern coördinator bij SchuldHulpMaatje en houdt me bezig met het project Samen Erop Vooruit. Het doel van dat project is om mensen met geldzorgen naar de juiste hulp te leiden, zoals subsidies en speciale potjes van de overheid. Ik ben ook coördinator Samenwerking voor dat project. Het is dus mijn taak om de samenwerking tussen alle betrokken partijen in goede banen te leiden.

Hoe ziet de samenwerking tussen SchuldHulpMaatje en TijdVoorActie eruit?

TijdVoorActie is een van de organisaties die ons helpt om mensen die het financieel moeilijk hebben te bereiken. In dit geval gaat dat dan specifiek om het bereiken van jongeren. Zij weten als geen ander hoe dat moet. Ze zijn ook onderdeel van de samenwerking Keten van Hoop: een groep van organisaties die allen op hun eigen manier omzien naar mensen in een kwetsbare situatie en de samenwerking op lokaal niveau willen verbeteren. Samen Erop Vooruit is een mooi voorbeeld van hoe we onze krachten bundelen. Onder andere door inflatie is de groep mensen met financiële problemen namelijk juist nu erg groot.

Op welke manieren draagt onze samenwerking bij aan de missie van zowel jouw organisatie als die van TijdVoorActie?

Enerzijds helpt TijdVoorActie ons om een lastig te bereiken doelgroep te vinden: jongeren. Dankzij het grote jongeren vrijwilligersnetwerk van TVA bereiken we jongeren met financiële problemen makkelijker. Bovendien spreken zij de taal van deze doelgroep. Anderzijds helpen wij de lokale netwerken die bij TijdVoorActie zijn aangesloten met trainingen op het gebied van financiële hulp en praten over schulden. Vrijwilligers van de lokale netwerken leren hoe ze dit lastige onderwerp openbreken en jongeren doorverwijzen naar de juiste kanalen voor hulp.

Procesbegeleiding

'Vrijwilligerswerk helpt jongeren om de wereld met andere ogen te zien. Ze leren zichzelf beter kennen door op deze manier een bijdrage te leveren. Bovendien ontmoeten ze doelgroepen waarmee ze normaal gesproken niet snel in contact komen. Dat verbreedt hun perspectief op de samenleving.'

Op welke wijze heeft onze samenwerking positieve impact op jongeren?

Er zijn jongeren die met financiële problemen kampen en niet weten waar ze terecht kunnen. De samenwerking tussen TijdVoorActie en SchuldHulpMaatje helpt ons die jongeren te bereiken. Dankzij het lokale netwerk van TVA kan dat op een veilige manier en in een veilige omgeving, met vrijwilligers die de doelgroep snappen. Dankzij onze trainingen weten de vrijwilligers van TVA op hun beurt weer hoe ze het gesprek moeten openbreken over dit gevoelige onderwerp en waar de jongeren terecht kunnen voor hulp.

Kun je voorbeelden noemen van hoe onze samenwerking jongeren en de lokale gemeenschap beïnvloedt?

Zeker. In Veenendaal heeft een groep jongeren zich via het Netwerk voor Jou Veenendaal ingezet om de wereld van armoede te verkennen en positief bij te dragen aan het welzijn in hun stad. Ze hebben maar liefst twintig buurt- en voedselkasten verspreid door Veenendaal. Vervolgens ontwierpen de jongeren kleurrijke flyers voor deze kasten, die ze langs de deuren verspreiden om het bereik en bewustzijn ervan te vergroten en om geld op te halen voor de inhoud van de kastjes.
Een ander groepje jongeren stond bij de Jumbo, waar ze niet alleen statiegeldflessen, maar ook blikjes verzamelden. Het ingezamelde geld werd omgeruild voor houdbare producten. Die lieten ze achter in de kastjes in de buurt. Deze ontmoeting met de wereld van armoede was voor de jongeren een eyeopener.

Op welke manieren denk jij dat onze gezamenlijke inspanningen impact hebben op de lokale gemeenschap?

In eerste instantie helpt het ons simpelweg om mensen beter te vinden. En dus beter te helpen. Zo krijgen ook jongeren - een doelgroep die TijdVoorActie beter kan bereiken dan wij - de juiste hulp in hun financiën. Binnen de Keten van Hoop, waar TVA onderdeel van is, zien we ook dat het makkelijker wordt om elkaar te vinden en samen te werken. Zo kunnen we nog meer doelgroepen bereiken.

Op welke manieren denk jij dat onze gezamenlijke inspanningen impact hebben op de Nederlandse samenleving?

Ik weet dat samen optrekken alleen maar goeds kan brengen. Iedere organisatie heeft een eigen expertise. Door samen te werken op zoveel mogelijk plekken in het land helpen we mensen richting de juiste hulpverlening, ook als dat bij een andere organisatie is. Dat gebeurt nu al veel. Door samen te werken wordt het alleen maar beter.

Heb je suggesties voor verbeteringen of aanvullende manieren waarop we een uitnodigende omgeving voor jongeren kunnen realiseren?

Ik hoop dat de lokale verbinding tussen TijdVoorActie en SchuldHulpMaatje, maar ook andere organisaties zich nog meer ontwikkelt. Zodat we nog meer jongeren bereiken - en andere doelgroepen. Je ziet dat er nu soms nog allemaal losse pionnen zijn in de wereld van de hulpverlening. Door samen te werken hoop ik dat we in de toekomst met z’n allen een soort net van hulp onder de hele samenleving vormen. Samen bereiken we meer dan alleen.

TijdVoorActie - Andere trainingen bekijken
Benieuwd naar de andere impactverhalen?

Samen met onze partners streven we ernaar om niet alleen jongeren te betrekken bij vrijwilligerswerk, maar ook om lokale gemeenschappen te versterken en positieve veranderingen in de samenleving te bewerkstelligen.

Hoe wij dat doen lees je in de impactverhalen.


Schaar
Gratis toolkits

Van Jij en de Ander tot Straattafel en Samenspel: al onze toolkits zijn erop gericht om jong en oud samen te brengen. De één gericht op een project met jong en oud, de ander geeft input aan het gesprek hierover binnen het team of de organisatie. Elke toolkit biedt een complete werkvorm, inspiratie en hulp om jou werk uit handen te nemen!

Handen
Traject Klaar Voor Elkaar

De juiste structuur en cultuur creëren om jongeren duurzaam bij je organisatie te betrekken? Dan is het traject Klaar Voor Elkaar echt wat voor jullie! Klaar Voor Elkaar is voor organisaties die met ouderen werken en hun vrijwilligersbestand willen verjongen. Benieuwd naar het traject? Lees snel verder.

Brochure Jongeren activeren

Benieuwd naar ons overige aanbod? Download onze brochure Jongeren activeren. Wij weten welke kansen en uitdagingen er zijn in het werken met jonge vrijwilligers. Wij helpen jou en je team graag op weg om stappen te zetten in het betrekken van jongeren. Ontdek wat we voor jou kunnen betekenen.

Inspiratie
Jongeren zijn van betekenis!

Zou het niet geweldig zijn? Dat alle jongeren opgroeien in een omgeving waarin ze zich gezien en gewaardeerd worden? Een omgeving die hen uitnodigt bij te dragen aan de maatschappij. Een proeftuin waar ze kunnen leren en vaardigheden kunnen ontwikkelen?

Programma's
Programma's, maatwerk en nieuwe concepten

We bieden concrete programma’s waarin we jarenlange ervaring hebben. Maar we maken ook graag op basis van vraag een concept op maat. Samen kijken we wat het beste past.