Samen Erop Vooruit: Nu samen mensen helpen die het moeilijk hebben

5 miljoen mensen in Nederland hebben geldzorgen

Zo'n 5 miljoen mensen in ons land hebben geldzorgen. Veel mensen in armoede maken nog onvoldoende gebruik van de beschikbare middelen en hulp. Met Samen Erop Vooruit werken allerlei vrijwilligersorganisaties, waaronder TijdVoorActie, samen om deze groep te bereiken. Samen Erop Vooruit wijst mensen de weg naar de juiste hulp. Financiële hulp en andere hulp.

Het project Samen Erop Vooruit is een initiatief om mensen die het financieel moeilijk hebben te ondersteunen en te adviseren over de mogelijkheden om hun situatie te verbeteren. Het project wordt gefinancierd door de landelijke overheid (vanuit het Ministerie van Sociale Zaken) en wordt uitgevoerd door verschillende lokale organisaties die zich inzetten voor mensen die met armoede en schuldhulpverlening te maken hebben.

Het voornaamste doel? Mensen meer inzicht geven in de financiële voorzieningen waar ze recht op hebben, zoals toeslagen, subsidies, kwijtscheldingen en regelingen. Ook wil het project mensen helpen om contact te leggen met de juiste instanties en hulpverleners in hun buurt, zoals gemeenten, maatschappelijk werk, budgetcoaches en vrijwilligers. Persoonlijke begeleiding bieden en ondersteuning aan mensen die in de schulden zitten of dreigen te komen is daarbij van groot belang, bijvoorbeeld door het inzetten van een SchuldHulpMaatje en door te verwijzen naar inlooppunten, waar financiële vrijwilligers mensen met raad en daad bij kunnen staan.

De rol van TijdVoorActie

TijdVoorActie is één van de partners samen met bijvoorbeeld Stichting met Elkaar, HipHelpt, Humanitas, SchuldHulpMaatje Nederland, Stichting Leergeld, Stichting Inspraakorgaan Turken in Nederlanden, Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders en Stichting Quiet Community.

Er zijn talrijke regelingen beschikbaar waar mensen gebruik van kunnen maken. Dit gebeurt alleen nog lang niet altijd. Samen Erop Vooruit wil bestaande vrijwilligersinitiatieven slim aan elkaar verbinden, om zo mensen te bereiken en de juiste weg naar hulp te kunnen bieden. Er zijn 5 routes:

  • Digitale hulp via geldfit.nl
  • Telefonische hulp via 0800-8115
  • Lokaal inlooppunt
  • Financiële vrijwilliger die op bezoek gaat
  • Niet-financiële vrijwilliger die kan doorverwijzen naar routes 1-4

TijdVoorActie en vijf van haar jongeren vrijwilligersnetwerken doen sinds de start mee aan de pilot die zicht bezighoudt met route 5, waarbij de doelstelling ligt op het trainen van de vrijwilligers en medewerkers bij de vrijwilligersorganisaties en het doorverwijzen van mensen naar inlooppunten. En, hoewel de pilot nog volop loopt merken we al hoe waardevol het is dat er bij vrijwilligersorganisaties extra aandacht is voor armoede en armoede herkennen. Vanuit een vertrouwensrelatie hulp bieden en naar de juiste route doorverwijzen (en daar begeleiding bij bieden) is ontzettend waardevol. En werkt. Want het is vaak niet eenvoudig; het gesprek brengen op armoede en de hulp en dienstverlening die mogelijk is. Er kan schaamte op zitten of mensen vertrouwen de overheid niet meer genoeg (bijvoorbeeld door de Toeslagen affaire).

Tonny Havinga, adviseur bij TijdVoorActie:

"Vanuit de huidige contacten die onze jongere vrijwilligers (en coördinatoren) hebben, komen we armoede regelmatig tegen. Het is fijn dat we nu ook een extra stap kunnen zetten om deze doelgroep te begeleiden naar hulp.”

In de pilot kijken we bovendien of jongeren zelf het gesprek aan kunnen gaan, worden we getraind op armoede herkennen (door Schuldhulpmaatje), leren we welke hulp er is, leren we het gesprek aangaan, maar kijken we ook hoe we onder jongeren zelf bewustzijn kunnen creëren als het gaat om geld, en hoe je er mee omgaat.

De looptijd van het programma was in eerste instantie één jaar. De subsidie loopt dan ook einde 2023 af. Wel is het programma zelf budget neutraal verlengd tot en met 31 maart 2024. We hopen natuurlijk op een gesubsidieerd vervolg daarna. We hopen dan een verlenging te krijgen en met meer jongeren vrijwilligersnetwerken bij te dragen aan Samen Erop Vooruit. Armoede los je tenslotte niet in een jaar op.

Wil je meer weten over het programma?

Vragen aan TijdVoorActie? Tonny Havinga, adviseur, vertelt je er graag meer over. Tonny is te bereiken via tonnyhavinga@tijdvooractie.nl of via +31 6 41257436.

Wil je weten wat je zelf kunt doen om armoede te verminderen? Bezoek dan sameneropvooruit.nl.