Wie we zijn

TijdVoorActie is een beweging van jongeren die zelf het initiatief nemen om de samenleving vorm te geven.

Onze missie is dat jongeren zich in gaan zetten voor de mensen in hun omgeving die geen of weinig netwerk hebben. Als jongeren zo hun leven delen met anderen komt er een beweging op gang. Een beweging van jongeren die zelf initiatief neemt om het samenleven vorm te geven.

Via lokale jongeren vrijwilligersnetwerken worden jongeren enthousiast gemaakt om hulp en netwerk te bieden aan mensen die weinig of geen netwerk hebben. Iedereen kan meedoen en geholpen worden. Ondertussen zijn er in ruim 25 steden netwerken actief of in ontwikkeling. TijdVoorActie inspireert, coacht en faciliteert jonge ondernemende pioniers in het opzetten van een lokaal jongeren vrijwilligersnetwerk. Hiervoor heeft TijdVoorActie een leerlijn ontwikkeld waarin de pioniers worden getraind, opgeleid en begeleid naar een duurzaam netwerk.

De inspiratie voor het werk van TijdVoorActie is Jezus Christus. Hij kwam op aarde om andere mensen te dienen en liet op inspirerende wijze zien hoe je van betekenis kunt zijn voor je medemens.

Het team