Samen Ouder Worden

De komende vier jaar werken tien landelijke vrijwilligersorganisaties, waaronder Inspiratienetwerk TijdVoorActie, samen met Vereniging NOV aan het programma Samen Ouder Worden. Deze organisaties willen beter inspelen op wensen en behoeften van ouderen zodat zij op een goede en zingevende manier oud kunnen worden. In dit programma zoeken zij lokaal op veertig plaatsen in het land met elkaar de samenwerking op met ouderen en met andere vrijwilligersinitiatieven, beroepskrachten in zorg en welzijn, gemeenten en bewonersinitiatieven.

TijdVoorActie vervult hierin een rol als adviseur op het gebied van het bereiken en inzetten van jongeren in verbinding met ouderen voor het terugdringen van eenzaamheid.

In 2019 zal hiermee worden gestart in Utrecht, Amersfoort en Gouda. Het programma zet daarom in op betekenisvolle contacten tussen jongeren en ouderen en op vrijwilligers die zich voor langere tijd willen verbinden. Dit sluit naadloos aan op de kennis en ervaring van TijdVoorActie.

Voor meer informatie hierover:

Johanna Hoving