Gouda – Netwerk Samen voor Goud

Netwerk Samen voor Goud is de Goudse jongerenbeweging die zich inzet tegen eenzaamheid. Sinds maart 2016 zijn is de stichting actief en vanaf juli 2016 zijn de activiteiten van start gegaan.

 

Gouda is een prachtige stad met veel historie. Als je aan Gouda denkt, zie je misschien het Oude Stadhuis voor je, of de grote Sint-Janskerk met de mooie glas-in-lood ramen. Naast deze kerk, midden in het centrum van Gouda, bevindt zich het kantoor van Netwerk Samen voor Goud. Vanuit dit oude en mooie pandje, organiseren we de Gouden Acties. Jongeren die betrokken zijn bij Samen voor Goud, komen met name in contact met ouderen, alleenstaande moeders, kwetsbare jongeren en statushouders.

 

Via diverse scholen zetten grote groepen jongeren zich in. Jongeren die niet direct via onderwijsinstellingen betrokken zijn via Samen voor Goud zijn vaak studenten. Daarnaast is er een kleine, maar groeiende groep jongeren die eerst hulp heeft gehad via ons netwerk en vervolgens zelf iets willen betekenen voor een ander.

 

Naast de hulpactiviteiten organiseert Netwerk Samen voor Goud allerlei activiteiten in de huiskamer van hun kantoor. Tijdens deze spelletjesmiddagen, workshops of creatieve momenten, komen jongeren in contact met Gouwenaren in een kwetsbare. Dit is onderdeel van de campagne Gouda tegen Eenzaamheid waar ontmoetingsmomenten worden gecreëerd tussen zowel jongeren als eenzame Goudse burgers op locaties van bedrijven, scholen of andere plaatsen. Zo wordt geïnvesteerd in duurzaam contact tussen de kwetsbare inwoners van Gouda en de betrokken jongeren.

www.samenvoorgoud.nl