Jongeren als Vrijwilligers: Urgentie, Corona Lessen & Inzichten

'nieuwe generatie mag antwoord geven op grote thema’s in de samenleving'

Waarom is jongeren betrekken bij vrijwilligerswerk zó urgent en welke lessen heeft corona meegebracht op het gebied van vrijwilligerswerk? Eelke Dekens, directeur van TijdVoorActie en Joost van Alkemade, directeur NOV geven antwoord.

Eelke, waarom organiseert TijdVoorActie events om organisaties samen te brengen?

‘Wij vinden het ontzettend belangrijk om de kennis en ervaring die we dagelijks opdoen met ruim 20 lokale jongeren vrijwilligersnetwerken in het land te delen met anderen. Die lokale netwerken verbinden jongeren aan mensen in de samenleving en aan organisaties. Daarnaast hebben we een aantal samenwerkingsprogramma’s. Tijdens corona hebben we OranjeHelpers opgezet. Toen bleek dat er veel meer jongeren nodig waren om in te zetten in de samenleving en inmiddels ondersteunen we ruim 100 organisaties in het land bij het inspireren en werven van jongeren voor hun organisatie. We zijn betrokken bij het programma Samen Ouder Worden en hebben we een Expertisegroep Jong Oud, beide gaan over het verbinden van generaties, jong en oud. Ook die kennis willen we graag delen. Ook zijn we betrokken bij de maatschappelijke diensttijd. Daarin we werken samen met Defensie en onderwijs in Nederland, om zo een grotere beweging te krijgen van betrokken jongeren in Nederland.

Wij bestaan uit samenwerking. Dat is de kracht van TijdVoorActie. Dat we met elkaar jongeren duurzaam willen activeren.’

Wat maakt dat jij zo gedreven bent om jongeren te betrekken bij de samenleving?

‘Ik zie dat eenzaamheid groter is dan ooit. Er zijn groot aantal thema’s in de samenleving en ik geloof dat de nieuwe generatie mag daar een antwoord op geven. Dat ze de ruimte krijgen om vragen te stellen en om zelf initiatief te nemen. Ik zie dat jongeren echt iets voor een ander willen doen, en die beweging maakt de samenleving. En dat is nu hard nodig.’

Joost, jij hebt in het netwerk van NOV een onderzoekje gedaan naar motieven van organisaties om jongeren vrijwillig in te zetten. Wat kwam daaruit?

‘Elke organisatie is op een bepaalde manier wel bezig met jongeren actief in te zetten. Maar waar ze tegenaan lopen, is dat ze met reguliere activiteiten zitten. Terwijl jongeren zich graag een korte tijd willen inzetten. Dat begrip duurzaamheid, daar zitten ze mee te worstelen.

‘Jongeren willen zich graag korte tijd inzetten’

Welke lessen nemen we mee op het gebied van vrijwilligerswerk in de afgelopen periode?

‘We hebben een onderzoekje gedaan naar wat er gebeurt met vrijwilligers op het moment dat activiteiten stilliggen. Wat zij teruggeven, is dat het ontzettend belangrijk om contact te onderhouden. Dat geldt voor jongeren, maar eigenlijk voor vrijwilligers van alle leeftijden. Ook al gebeurt er niks, en gaan activiteiten niet door, blijf nou in contact met elkaar.

Het tweede wat ik zie is dat grappige alternatieven worden bedacht als reguliere activiteiten – zoals vrijwilligersavonden- niet door kunnen gaan vanwege corona. Bijvoorbeeld het bedanken van vrijwilligers door middel van videoboodschappen. Blijf dat vooral doen op het moment als je weer een avond kan organiseren. Blijf dat soort creatieve dingen organiseren. Vrijwilligers waarderen dat soort creatief dingen enorm!

Ten derde: blijf digitaal bezig. Er zijn jongeren die juist die vorm veel aantrekkelijker vinden om actief te zijn. Maak de vorm van activiteiten veelzijdiger. Dan zie je dat jongeren ook daarvoor komen.’