Doneren

Momenteel zijn er in zo’n 25 steden in Nederland jongeren vrijwilligersnetwerken actief. Deze netwerken geven jongeren dagelijks de kans om zich in te zetten voor hun medemens. Eenmalig, tijdelijk of structureel. Een nieuwe generatie jongeren komt in beweging. In totaal hebben in 2018 nu al zo’n 7000 jongeren zich vrijwillig ingezet en samen hielpen zij 9000 mensen die hulp nodig hebben maar geen netwerk of financiële middelen om hen verder te helpen. Dit doen we door samen te werken met kerken, scholen (maatschappelijke) organisaties en andere initiatieven. In het komend jaar willen we dit werk graag voortzetten!
Wil jij deze jongerenbeweging steunen met een eindejaarsgift?

Doneren kan via onderstaand formulier.
TijdVoorActie is ANBI geregistreerd, uw bijdrage kan dus van de belasting worden afgetrokken.