Doneren

Een nieuwe generatie jongeren komt in beweging! Ze zetten zich vrijwillig in voor hun eenzame of kwetsbare medemens. In het komend jaar willen we dit werk graag voortzetten! Wil jij deze jongerenbeweging steunen met een eindejaarsgift?

Doneren kan via onderstaand formulier. Of door een gift over te maken op IBAN: NL07 RABO 0309 3220 65, t.n.v. Stichting TijdVoorActie, Ede.
TijdVoorActie is ANBI geregistreerd, uw bijdrage kan dus van de belasting worden afgetrokken.