Inspiratie

Van Jij en de Ander tot Straattafel en Samenspel: al onze toolkits zijn erop gericht om jong en oud samen te brengen. De insteek verschilt: zo is een aantal toolkits gericht op een project met jong en oud en geeft een andere toolkit input aan het gesprek hierover binnen het team of de organisatie. Voor alle toolkits geldt: het zijn complete werkvormen.

Elke toolkit biedt inspiratie, tools en hulp om jou werk uit handen te nemen!

Toolkit Jij en de Ander

Het levensverhaal van een oudere opgetekend door jongeren. In beeld, tekst of via een andere creatieve vorm. De ontmoeting tussen hen wordt gefaciliteerd door een samenwerking tussen een middelbare school, buurthuis, verzorgingshuis of vereniging. Inhoud toolkit:

 • Introductieblad
 • Stappenplan
 • Matchingsdocument
 • Akkoordverklaring

DOWNLOAD TOOLKIT

Waardevol, omdat…
In het dagelijks leven komen jongeren en ouderen niet vanzelfsprekend met elkaar in contact. Tijdens dit project worden zij gekoppeld en gaan ze in gesprek over het leven van de oudere. De jongeren ontwikkelen sociale vaardigheden en schrijfvaardigheden. Andersom is dit voor een oudere de kans om zijn of haar verhaal door de ogen van jongeren terug te lezen.

Waardevol, omdat…
teams zicht krijgen op wat zij belangrijk vinden. Dit wordt vervolgens vertaald naar de praktijk. De Reflectiekaarten worden ingezet tijdens intervisiebijeenkomsten, teamvergaderingen of een ander groepsgesprek waar meerdere professionals aan deelnemen. 

Toolkit Reflectiekaarten

Wat vinden wij – als team of (vrijwilligers)organisatie – nu belangrijk in het contact dat we tot stand brengen tussen een (oudere) hulpontvanger en (jongere) vrijwilliger?

De toolkit bevat tien reflectiekaarten over thema’s die te maken hebben met jong en oud en betekenisvol contact. Als team ga je onderzoeken wat er al is aan verhalen en ervaringen op het gebied van betekenisvol contact (tussen jong en oud) en waar jullie je in willen ontwikkelen.

Inhoud toolkit:

 • Handleiding
 • Tien reflectiekaarten

DOWNLOAD TOOLKIT

Toolkit SamenSpel

SamenSpel: het spel dat mooie gespreksthema’s aankaart! Deze kaartenset is ontwikkeld om jong en oud uit te nodigen voor een gezellig én goed gesprek. Hoe kan het ook anders; de vragen zijn door hen zelf bedacht!

Wat willen zij graag van elkaar weten? Welk advies kunnen ze elkaar geven? Welke geluksmomenten en zorgen zijn er? Jongeren en ouderen hebben niet alleen een leuk gesprek, ze doen ook waardevolle inzichten op.

SamenSpel kost €17,95 per set.

BESTEL SAMENSPEL

Waardevol, omdat…
Deze kaartenset op allerlei plekken kan worden ingezet: tijdens buurtactiviteiten, in een samenwerking met het verzorgingstehuis of vanuit een project met een middelbare school.

Tip! Zet SamenSpel in tijdens je Straattafel.

Waardevol, omdat…
De straat als openbare ontmoetingsplek. Zo is het ook bedoeld. Toch is de straat soms meer een plek waar we elkaar passeren. De straattafel faciliteert die ontmoeting wél. Laagdrempelig, zichtbaar en gratis.

Toolkit Straattafel

Een ontmoeting op straat krijgt betekenis wanneer je aandacht voor een ander hebt. Jongeren zetten een straattafel op en nodigen ouderen uit om plaats te nemen aan de straattafel: een plek voor koffie, thee en vooral: aandacht.

Inhoud toolkit:

 • Introductieblad
 • Stappenplan
 • Begroting
 • Naslagwerk

DOWNLOAD TOOLKIT

Toolkit Een succesvolle start van het Maatjescontact

Een goede start blijkt meer dan eens bepalend voor het succes van een maatjestraject. Deze toolkit helpt om de start van het Maatjestraject vorm te geven. Met de toolkit word je op weg geholpen om het contact tussen jong en oud te stimuleren tijdens het kennismakingsgesprek en de daarop volgende afspraken.

Inhoud toolkit:

 • Handleiding voor coördinator
 • Begeleidend schrijven aan de jongere
 • Begeleidend schrijven aan de oudere
 • Werkblad voor jongere: Wat kun je verwachten?
 • Werkblad Wederzijds verwachtingen
 • Werkblad Interesses en activiteitenlijst

DOWNLOAD TOOLKIT

Waardevol, omdat…
een jongere & een oudere met het doorlopen van de toolkit vertrouwd raken met elkaar. Het helpt bij het bespreken van de wederzijde verwachtingen en biedt inspiratie om elkaar goed te leren kennen. Zo geeft deze toolkit een kickstart aan een langdurige contact. 

 

Waardevol, omdat…
Denken in hokjes en vakjes: we neigen er allemaal naar. Ook in het contact tussen jong en oud spelen verwachtingen en vooroordelen een rol. Deze praktische toolkit helpt om te praten over beeldvorming. Hoe kijk je naar iemand van een andere generatie?

Toolkit Praatplaat

De praatplaat wordt gebruikt bij een eerste kennismakingsgesprek tussen een oudere en een jongere. Het helpt organisaties en vrijwilligers die bijdragen aan de ontmoeting tussen jong en oud. De toolkit kan ook worden ingezet tijdens trainingen en bijeenkomsten.

Inhoud toolkit:

 • Gebruikstips
 • Praatplaat: Mijn kijk op uw wereld
 • Praatplaat: Mijn kijk op jouw wereld
 • Literatuur

DOWNLOAD TOOLKIT

Terug naar – Expertisegroep Jong Oud