ANBI

Stichting TijdVoorActie

Stichting TijdVoorActie

RSIN: 812685659
KvK nummer: 09135711

Publicatieplicht Formulier – Stichting TijdVoorActie

Doelstelling
Jongeren enthousiast maken om zich actief in te zetten voor de medemens.

Contactgegevens
E-mail: info@tijdvooractie.nl
Telefoon: 06-25494056
Bezoekadres: Stationsweg 109, 6711 PN, Ede
Postadres: Postbus 8063, 6710 AB, Ede

Raad van Toezicht
Voorzitter
Jan Hordijk

Secretaris
Gerdine Otten

Algemeen bestuurslid
Freek van Holten

Dagelijks bestuur
Directeur-bestuurder
Eelke Dekens

Beloningsbeleid
De toezichthouders van de Raad van Toezicht van de stichting ontvangen geen vergoeding. De directeur-bestuurder en medewerkers van de stichting worden beloond conform de salarisschalen van de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Vrijwillige medewerkers ontvangen in principe geen vergoeding. In voorkomende gevallen kan een vrijwilligersvergoeding worden gegeven.

Beleidsplan
Beleidsplan Stichting TijdVoorActie 2021

Jaarverslag
Jaarverslag 2020 TijdVoorActie

Jaarrekening 2020
(PDF) Jaarrekening Stichting TijdVoorActie 2020