ANBI

Stichting TijdVoorActie

Stichting TijdVoorActie

RSIN: 812685659
KvK nummer: 09135711

Doelstelling
Jongeren enthousiast maken om zich actief in te zetten voor de medemens.

Contactgegevens
E-mail: info@tijdvooractie.nl
Telefoon: 06-25494056
Bezoekadres: Stationsweg 109, 6711 PN, Ede
Postadres: Postbus 8063, 6710 AB, Ede

Raad van Toezicht (klik hier voor meer informatie)
Voorzitter
Marco van der Graaf

Secretaris
Gerdine Otten

Algemeen bestuurslid
Jan Hordijk

Algemeen bestuurslid
Gert ten Hoven

Dagelijks bestuur
Directeur-bestuurder
Eelke Dekens

Beloningsbeleid
De toezichthouders van de Raad van Toezicht van de stichting ontvangen geen vergoeding. De directeur-bestuurder en medewerkers van de stichting worden beloond conform de salarisschalen van de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Vrijwillige medewerkers ontvangen in principe geen vergoeding. In voorkomende gevallen kan een vrijwilligersvergoeding worden gegeven.

Beleidsplan
(PDF) Beleidsplan Stichting TijdVoorActie 2022

Jaarverslag
(PDF) Jaarverslag 2021 TijdVoorActie

(PDF) Jaarverslag 2020 TijdVoorActie

Jaarrekening 2021
Jaarrekening 2021 – Stichting TijdVoorActie