ANBI

Stichting TijdVoorActie

Stichting TijdVoorActie

RSIN: 812685659
KvK nummer: 09135711

Doelstelling
Jongeren enthousiast maken om zich actief in te zetten voor de medemens.

De volgende projecten vallen onder Stichting TijdVoorActie:

Contactgegevens

E-mail: inspiratienetwerk@tijdvooractie.nl
Telefoon: 06-25494056
Bezoekadres: Stationsweg 109, 6711 PN, Ede
Postadres: Postbus 8063, 6710 AB, Ede

Raad van Toezicht

Voorzitter
Jan Hordijk

Secretaris
Johan Schutten

Algemeen bestuurslid
Harry de Jonge

Dagelijks bestuur

Directeur-bestuurder
Eelke Dekens

Beloningsbeleid

De toezichthouders van de Raad van Toezicht van de stichting ontvangen geen vergoeding. De directeur-bestuurder en medewerkers van de stichting worden beloond conform de salarisschalen van de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Vrijwillige medewerkers ontvangen in principe geen vergoeding. In voorkomende gevallen kan een vrijwilligersvergoeding worden gegeven.

Beleidsplannen
(PDF) Projectplan Mentorproject Laten we Welzijn 2016-2018
(PDF) Projectplan Inspiratienetwerk TijdVoorActie 2016-2018
(PDF) Projectplan 2017-2019 – Maatjesproject CVVE
(PDF) Netwerkplan Dien je Stad 2018
Jaarverslagen
(PDF) Jaarverslag Inspiratienetwerk TijdVoorActie 2017
(PDF) Jaarverslag Netwerk Dien je Stad 2017
(PDF) Jaarverslag Mentorproject Laten We Welzijn 2017
(PDF) Jaarverslag Coördinatie Vrijwilligers Vluchtelingen Ede 2017

Jaarrekeningen
(PDF) Jaarrekening 2017 – Stichting TijdVoorActie