ANBI

Stichting TijdVoorActie

Stichting TijdVoorActie

RSIN: 812685659
KvK nummer: 09135711

Doelstelling
Jongeren enthousiast maken om zich actief in te zetten voor de medemens.

De volgende projecten vallen onder Stichting TijdVoorActie:

Contactgegevens
E-mail: inspiratienetwerk@tijdvooractie.nl
Telefoon: 06-25494056
Bezoekadres: Stationsweg 109, 6711 PN, Ede
Postadres: Postbus 8063, 6710 AB, Ede

Raad van Toezicht
Voorzitter
Jan Hordijk

Secretaris
Johan Schutten

Algemeen bestuurslid
Harry de Jonge

Dagelijks bestuur
Directeur-bestuurder
Eelke Dekens

Beloningsbeleid
De toezichthouders van de Raad van Toezicht van de stichting ontvangen geen vergoeding. De directeur-bestuurder en medewerkers van de stichting worden beloond conform de salarisschalen van de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Vrijwillige medewerkers ontvangen in principe geen vergoeding. In voorkomende gevallen kan een vrijwilligersvergoeding worden gegeven.

Beleidsplannen
(PDF) Projectplan Inspiratienetwerk TijdVoorActie 2019
(PDF) Projectplan Mentorproject Laten we Welzijn 2019
(PDF) Projectplan Netwerkplan Dien je Stad 2019
(PDF) Projectplan Maatjesproject CVVE 2017-2019

Jaarverslagen
2018
(PDF) Jaarverslag TijdVoorActie 2018
(PDF) Jaarverslag Netwerk Dien je Stad 2018
(PDF) Jaarverslag Laten we Welzijn  2018
(PDF) Jaarverslag Coördinatie Vrijwilligers Vluchtelingen Ede 2018

Jaarrekening 2018
(PDF) Jaarrekening Stichting TijdVoorActie 2018