Jongeren vrijwilligersnetwerken

Een jongeren vrijwilligersnetwerk is een zelfstandige stichting, opgezet door twee enthousiaste jongeren met een hart voor hun stad. Wij noemen hen ‘pioniers’.  Een jongeren vrijwilligersnetwerk biedt lokale jongeren dagelijks de mogelijkheid om zich in te zetten voor  mensen in een kwetsbare situatie in hun eigen stad. Dit kan individueel, samen met anderen of als groep. Projecten die worden gedaan zijn eenmalig, tijdelijk of structureel.

De pioniers zijn continu bezig om jongeren enthousiast te maken om zich in te zetten voor een ander. Daarnaast benaderen zij (maatschappelijke) organisaties en halen ze hulpvragen op. Vrijwilliger en hulpontvanger worden zo goed mogelijk te matchen zodat het voor beiden een prettige ontmoeting en ervaring is.

Elk jongeren vrijwilligersnetwerk heeft een eigen identiteit en sluit specifiek aan bij de situatie en de betreffende stad. In de ene stad is bijvoorbeeld meer aandacht voor eenzame ouderen, in de andere stad voor statushouders. In de basis is het aanbod van de meeste netwerken voor jongeren gelijk. Mensen die in hun eigen sociale netwerk geen hulp krijgen en geen financiële middelen hebben om hulp in te kopen, worden op de volgende manier ondersteund:

• Praktische klussen, bijvoorbeeld: helpen bij een verhuizing, tuinklus of opruim-/schoonmaakactiviteit voor iemand die hier zelf niet toe in staat is. Dit is vaak éénmalig of tijdelijk.
• Sociale activiteiten: bijles geven aan statushouders of kinderen, maatjescontact, spelletjes doen in een bejaardentehuis. Dit is vaak voor langere tijd.
• Evenementen: dit gebeurt vaak in groepsverband in samenwerking met scholen of verenigingen. Jongeren gaan bijvoorbeeld wandelen met ouderen in een rolstoel.

Vanuit TijdVoorActie is er een coach betrokken en wordt de pionier op weg geholpen en gefaciliteerd op het gebied van praktische zaken. Lees hier meer over de werkwijze. Ben jij enthousiast over jongeren vrijwilligersnetwerken? Start dan een netwerk in je eigen stad!

Start een netwerk!