vacature lid voor de raad van toezicht

TijdVoorActie zoekt een lid van de Raad van Toezicht met financieel profiel. Als lid heb je ervaring met financieel complexe organisaties (RJ640) en ben je goed ingevoerd in de financiële wet- en regelgeving. Je hebt visie op het financieel ontwikkelen en verduurzamen van de organisatie.

De dagelijkse leiding van TijdVoorActie ligt bij de directeur-bestuurder. Als lid van de Raad van Toezicht voorzie je de directeur-bestuurder gevraagd en ongevraagd van advies. Je bent betrokken en kritisch. Je neemt actief deel aan de besluitvorming in de Raad van Toezicht. Je bent betrokken bij de totstandkoming van de lange termijn koers voor TijdVoorActie. De Raad van Toezicht houdt momenteel toezicht op drie stichtingen: TijdVoorActie, Ontwikkeling TijdVoorActie en Netwerk Dien je Stad.

De Raad van Toezicht wil zich verder uitbreiden vanwege de groei en verdere professionalisering van de stichtingen. De wens is om de Raad van Toezicht te verbreden van drie naar vijf leden. De tijdsomvang betreft maximaal 12 uur per maand.

Jouw profiel

Wij zoeken een lid met financieel profiel die:

 • Bestuurlijke ervaring heeft en rolvast is;
 • Kritisch en scherp is;
 • Affiniteit heeft met sociaal ondernemen;
 • Ervaring heeft binnen bedrijfsleven, overheid of maatschappelijke organisaties;
 • Financieel deskundig op academisch niveau met ervaring, bij voorkeur breed ontwikkeld op bedrijfsvoering en/of accountancy;
 • Kennis en inzicht in financiële vraagstukken, financiële risico’s en de financiële continuïteit van een (maatschappelijke) organisatie;
 • Aantoonbare brede ervaring met bedrijfsvoering op leidinggevend, directie- en/of bestuursniveau;
 • Leest en doorziet financiële gegevens meerdimensionaal: ziet wat het is, herkent de betekenis en weet achter de cijfers te kijken.
 • Is in staat om bedrijfsvoering op hoger abstractieniveau te duiden in termen van sturing en systeemaspecten; vraagt door naar kritische factoren in onderliggende processen en/of relevante omgevingsvariabelen.
 • Toont naast cijfers en output interesse in het verhaal en de impact op de kwaliteit van vrijwillige inzet aan de samenleving en binnen het onderwijs.
 • Beschikt over een brede maatschappelijke belangstelling en kan vanuit een zakelijke context de maatschappelijke taak goed duiden.
Leden van de Raad van Toezicht onderschrijven de visie, missie en identiteit (of inspiratiebron) van de organisatie. 

Wat hebben wij te bieden?

Wij zijn een organisatie die met veel passie werkt aan haar visie en missie. Je kan bijdragen aan een fase van groei en verdere professionalisering. Je wordt onderdeel van een ontwikkelende Raad van Toezicht met goede collegiale verhoudingen. Omdat we ontmoeting en verbinding belangrijk vinden starten we deze vergaderingen geregeld met een maaltijd. We hebben een inspirerende heidag en zijn bijvoorbeeld aanwezig bij de seizoenafsluiting met medewerkers. Het betreft een onbezoldigde functie. Reis- en onkosten worden vanzelfsprekend wel vergoed.

Hier kun je alvast kennismaken met het team van TijdVoorActie

Hier vind je onze jaarverslagen.

Procedure

Je sollicitatie (korte motivatie + CV) kun je insturen via vacature@tijdvooractie.nl. Voor vragen kan je contact opnemen met Eelke Dekens (directeur-bestuurder) via 06 – 25 49 40 56 of met Marco van der Graaf (voorzitter RvT) via 06 – 23 92 46 83. We zien uit naar je bericht!