TijdVoorActie zoekt een algemeen lid voor de Raad van Toezicht

TijdVoorActie is de jongeren vrijwilligersorganisatie in Nederland, met als doelstelling het duurzaam activeren van jongeren die zich vrijwillig inzetten voor de samenleving van vandaag en morgen. TijdVoorActie werkt actief samen met ministeries van VWS, OCW en Defensie en met partners als vereniging NOV. De komende jaren staat TijdVoorActie voor de uitdaging om de organisatie verder te ontwikkelen, de manier waarop jongeren zich vrijwillig inzetten verduurzamen en nieuwe manieren ontwikkelen om jongeren te verbinden.

Wat zoeken wij?
TijdVoorActie zoekt een gedreven algemeen lid van de Raad van Toezicht. Als algemeen lid ben je landelijk betrokken op het sociaal maatschappelijke werkveld. Gezien de samenstelling van de Raad van Toezicht verwelkomen we kandidaten met een juridisch profiel in het bijzonder! 

De dagelijkse leiding van TijdVoorActie ligt bij de directeur-bestuurder. Als lid van de Raad van Toezicht voorzie je de directeur-bestuurder van gevraagd en ongevraagd advies. Je bent betrokken, creatief en ziet kansen. Je neemt actief deel aan de besluitvorming in de Raad van Toezicht. Je toetst de missie en visie en bent betrokken bij de totstandkoming van de lange termijn koers. Je houdt toezicht op vernieuwing en maatschappelijke verankering van het werk van de stichting. De Raad van Toezicht houdt momenteel toezicht op drie stichtingen: TijdVoorActie, Ontwikkeling TijdVoorActie en Netwerk Dien je Stad. 

De Raad van Toezicht wil zich verder uitbreiden vanwege de groei en verdere professionalisering van de stichtingen. De wens is om de Raad van Toezicht te verbreden van drie naar vijf leden. De tijdsomvang betreft maximaal 12 uur per maand.

Je profiel
Wij zoeken een algemeen lid die: 

  • Een toegankelijke persoonlijkheid heeft; 
  • Een verbinder is met visie; 
  • Bestuurlijke ervaring heeft (pre als dat maatschappelijk is); 
  • Affiniteit heeft met jongeren en sociaal ondernemen; 
  • Deskundig is op academisch niveau met ervaring, juridisch profiel is bijzonder welkom. 
  • Pré is het beschikken over een landelijk netwerk. 
  • Ervaring heeft binnen maatschappelijke organisaties en netwerken.  
  • Leden van de Raad van Toezicht onderschrijven de visie, missie en identiteit (of inspiratiebron) van de organisatie. Lees hier meer informatie over onze organisatie.

Wat hebben wij te bieden?
Wij zijn een organisatie die met veel passie werkt aan haar visie en missie. Je mag bijdragen aan een fase van groei en verdere professionalisering. Je wordt onderdeel van een ontwikkelende Raad van Toezicht met goede collegiale verhoudingen. Omdat we ontmoeting en verbinding belangrijk vinden starten we deze vergaderingen geregeld met een maaltijd, hebben een inspirerende heidag en zijn bij de seizoenafsluiting met medewerkers. Het betreft een onbezoldigde functie. Reis- en onkosten worden vanzelfsprekend vergoed.

Meer weten
Ter kennismaking verwijzen we je graag door naar deze artikelen en pagina’s: 

  • Op onze website kun je alvast kennismaken met het team van TijdVoorActie 
  • In ons jaarverslag vind je een overzicht van onze behaalde doelstellingen van 2021. 

Procedure
Je sollicitatie (korte motivatie + CV) kun je uiterlijk 7 november insturen via info@tijdvooractie.nl Voor vragen over deze vacature kan je contact opnemen met Eelke Dekens (Directeur Bestuurder) via 06 – 25 49 40 56 of met Marco van der Graaf (voorzitter RvT) via 06 – 23 92 46 83. 

Meest gelezen