Werkwijze

Onze missie is dat jongeren zich gaan inzetten voor mensen in hun omgeving die geen of weinig (sociaal) netwerk hebben.

De manier waarop we dat vormgeven is via een jongeren vrijwilligersnetwerk, opgezet door een jonge, sociale pionier in zijn/haar woonplaats.

TijdVoorActie helpt deze pioniers hierbij. Het opzetten van een eigen stichting, daar komt nog heel wat bij kijken. Bijvoorbeeld het schrijven van een projectplan, het doen van fondsaanvragen en contact met de gemeente en partners. Wij hebben hier ruim 15 jaar ervaring mee: in zo’n 25 steden door heel Nederland zijn jongeren vrijwilligersnetwerken actief. Zie onderstaande animatie.

De werkwijze van TijdVoorActie bestaat uit drie pijlers:

Inspireren 
Het runnen van een jongeren vrijwilligersnetwerk is een uitdagende job. Om het werk in het juiste perspectief te blijven zien, inspireert TijdVoorActie de pioniers op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door het organiseren van een pioniersweekend en informele ontmoetingen. Hier spreken de pioniers uit de verschillende steden elkaar, wisselen ervaringen uit en krijgen training en scholing. TijdVoorActie stuurt de pioniers regelmatig nieuwsbrieven met inspirerende verhalen uit het land.

Faciliteren
Op het gebied van praktische zaken faciliteert TijdVoorActie de pioniers door materiaal en programma’s beschikbaar te stellen. Denk hierbij aan een registratiesysteem voor het verwerken van contactgegevens en een systeem om de (sociale) impact van het netwerk te meten.

Coaching en begeleiding
Vanaf het moment dat een potentiële pionier zich aanmeldt bij TijdVoorActie wordt de coaching en werkbegeleiding opgestart. Allereerst om te onderzoeken of het opzetten van en leiding geven aan een jongeren vrijwilligersnetwerk aansluit bij de kandidaat pionier. Hierbij wordt onder andere gekeken naar iemands kwaliteiten, kernwaarden, drijfveren en dromen. Vervolgens wordt de pionier begeleid en gecoacht richting het eerste projectjaar. In deze fase faciliteren we de pionier(s) en denken we mee in het vinden van een mede-pionier en stichtingsbestuur. Daarna wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling, continuering en bestendiging van het initiatief in de stad.