Online event 30 november: werven jonge vrijwilligers & kennismaking met je organisatie

Ervaar jij moeite met het werven van jonge vrijwilligers en het bieden van een positieve ervaring binnen je organisatie? Tijdens ons online event op 30 november geeft TijdVoorActie je handvatten voor het creëren van interne draagvlak voor jonge vrijwilligers, bieden we tips waar je jongeren vindt én hoe je komt van kennismaking tot eerste vrijwillige inzet.

TijdVoorActie ziet de afgelopen tijd bij haar eigen netwerken en daarbuiten een grote behoefte aan nieuwe manieren om jongeren vrijwillig te betrekken bij vrijwilliger- of zorgorganisaties. Tegelijkertijd is het soms lastig om in al het dagelijkse werk nieuwe ideeën en inzichten op te doen om mee aan de slag te gaan.

TijdVoorActie neemt graag de rol om deze maatschappelijke organisaties bij elkaar te brengen  en verder te helpen op het gebied van vrijwillige inzet door jongeren, zodat we samen de impact vergroten die jongeren maken in de samenleving.

Aanmelden
Het bijwonen van dit online event is gratis. Je kunt je aanmelden via deze pagina. 

Meest gelezen