Netwerk Hart voor Zwolle

 

NETWERK HART VOOR ZWOLLE

Sinds 2014 is Hart voor Zwolle actief en is opgericht door Ard ten Brinke en Egbert-Jan Tijssen samen met Nathan en Martijn. Op dit moment bestaat het team uit: Eline Ploegman (teamleider), Lars Hofsink (coördinator) en Linde van der Meer (coördinator). Hart voor Zwolle verbindt enthousiaste jongeren aan kwetsbare, eenzame Zwollenaren. Ruim 750 jongeren zetten zich belangeloos in voor 1300 stadsgenoten zoals;  een dakloze, vluchteling, iemand met een beperking, eenzame jongere of eenzame oudere. Ze zijn gekoppeld als maatje of zetten zich in met groepsactiviteiten.

Zwolle is een schitterende stad. Veel Zwollenaren hebben het goed. Toch is er ook een groep inwoners die kwetsbaar is. Ze hebben geen sociaal netwerk dat naar hen omziet. Helaas zijn deze mensen veelal onzichtbaar voor hun stadsgenoten. In onze samenleving leven verschillende groepen mensen vaak langs elkaar heen. Tegelijkertijd zijn er veel mensen die van betekenis willen zijn en willen omzien naar mensen die in kwetsbare omstandigheden leven.

We zien een jonge generatie die ernaar verlangt zich in te zetten voor anderen. Jongeren die verlangen naar verbinding en genieten van nieuwe ontmoetingen. Stichting Hart voor Zwolle verlangt naar een samenleving waarin mensen met elkaar verbonden zijn. We geloven in de kracht van jongeren. Als zij zich gaan inzetten voor mensen die kwetsbaar zijn, bouwen we samen aan onze stad van de toekomst.

 

Kijk voor meer informatie op www.hartvoorzwolle.nl