Netwerk Hart voor Zwolle

NETWERK HART VOOR ZWOLLE

Sinds 2014 is Hart voor Zwolle actief. Initiatiefnemers Ard en Egbert Jan kwamen tijdens hun studie in aanraking met TijdVoorActie en besloten in Zwolle een jongeren vrijwilligersnetwerk te starten. Het team is inmiddels uitgebreid met Nathan en Martijn.

Zwolle is een mooie stad, maar helaas leven er veel mensen in een sociaal isolement. Er is eenzaamheid onder zowel ouderen als jongeren. Ze hebben weinig sociale contacten en leven vooral op zichzelf. Daarnaast kent een grote groep ‘nieuwe Nederlanders’ die verlangen naar warme contacten en gezelligheid. Hart voor Zwolle vindt het belangrijk dat er een jonge generatie is die oog heeft voor deze mensen.

Op een laagdrempelige en creatieve manier proberen de vier mannen hun leeftijdsgenoten in beweging te krijgen. Veel jongeren willen graag van betekenis zijn voor een ander, maar weten niet goed hoe. Hart voor Zwolle helpt daarbij. Bijvoorbeeld door Champions League te kijken met ouderen of samen hartlopen. Deze ontmoeten dragen er aan bij dat mensen blijvend met elkaar in contact zijn!