Utrecht

NETWERK SERVE THE CITY

Doel: Hulp en netwerk bieden aan mensen die weinig of geen netwerk hebben.

Missie: Een Utrechtse samenleving waarin mensen naar elkaar omzien.