Pijnacker-Nootdorp

NETWERK YOUNG CONNECTION

Doel: Hulp en netwerk bieden aan Pijnakker-Nootdorpers die weinig of geen netwerk hebben.

Missie: Een Pijnakker-Nootdorpse samenleving waarin mensen naar elkaar omzien.