Houten – Netwerk Samen in Actie

Doel: Hulp en netwerk bieden aan Houtenaren die weinig of geen netwerk hebben.

Missie: Een Houtense samenleving waarin mensen naar elkaar omzien.