Ede – Netwerk Dien je Stad

Ons hart gaat sneller kloppen van iets waar we een goed gevoel van krijgen. De een heeft het bij het sporten, de ander bij gezond eten en de volgende bij die ene speciale persoon. Het hart van Netwerk Dien je Stad ligt in Ede bij haar bewoners. Het klopt snel als we mensen kunnen helpen en het klopt nog sneller als we jongeren meekrijgen om anderen te helpen.

Netwerk Dien je Stad ontstond uit het groeiende verlangen om iets te betekenen voor kwetsbare stadsbewoners in Ede. Alle leed uit de wereld halen voelt voor ons onmogelijk. Vaak denken we aan de mensen in ontwikkelingslanden, maar we moeten het veel dichterbij zoeken. Jouw buurman, een voorbijganger of die mevrouw op tien hoog van je flat. Hulp is ook nodig in onze stad. Vandaar onze naam: Dien je Stad!

Bij Netwerk Dien je Stad inspireren we jongeren om hun kwetsbare stadsgenoten te helpen. Het gaan dan om mensen die wonen in de gemeente Ede en zelf geen sociaal netwerk hebben om hulp te vragen. Deze mensen helpen wij samen met jou. Van samen boodschappen doen, verhuizen naar een andere wijk tot een ijsje eten in Ede Centrum. Verschillende leeftijden, diverse achtergronden, andere verhalen, het maakt allemaal niet uit, als we maar samen zijn en elkaar kunnen helpen. Deze verbinding tussen hulpontvangers, vrijwilligers en organisaties zorgt er voor dat Ede een stad wordt waar mensen naar elkaar omzien.

Al 10 jaar brengt Netwerk Dien je Stad jongeren in beweging om goed te doen. Jaarlijks zetten 1200 jongeren zetten zich vrijwillig in om 2500 eenzame en kwetsbare stadsbewoners van hulp en aandacht te voorzien. Netwerk Dien je Stad is het allereerste jongeren vrijwilligersnetwerk in Nederland. Vanuit het jongeren vrijwilligersnetwerk die maatjes biedt, praktische klussen doet en helpt bij kleine verhuizingen, zijn we een mentorproject voor eenzame en kwetsbare jongeren gestart, een huiswerkproject voor basisschoolkinderen en een maatjesproject voor statushouders. Zo raken steeds meer jongeren betrokken op de samenleving én worden er stadsbewoners beholpen!