Amsterdam – Ympact020

Jongeren zetten zich in om hulp en netwerk te bieden aan Amsterdammers in een kwetsbare
situatie. Ympact020 is één van de acht steden die mee doet aan het project YourCube.

www.ympact020.nl