TijdVoorActie - Jongeren vrijwilligersnetwerken

TijdVoorActie en haar Jongeren vrijwilligersnetwerken

Hey pionier!

Sta je te trappelen om je in te zetten voor andere jongeren in jouw stad? Een jongeren vrijwilligersnetwerk is een zelfstandige stichting, opgezet door enthousiaste jongeren met hart voor hun stad. Wij noemen hen ‘pioniers’. Een jongeren vrijwilligersnetwerk biedt lokale jongeren dagelijks de mogelijkheid om zich in te zetten voor mensen in een kwetsbare situatie in hun eigen stad. Projecten die worden gedaan zijn eenmalig, tijdelijk of structureel. Als pionier maak je jongeren enthousiast om zich in te zetten voor een ander. Daarnaast benaderen pioniers (maatschappelijke) organisaties en halen ze hulpvragen op. Vrijwilliger en hulpontvanger worden zo goed mogelijk gematched zodat het voor beiden een prettige ontmoeting en ervaring is.

Een pionier bouwt een sociale onderneming op om te zorgen dat het jongeren vrijwilligersnetwerk opgebouwd kan worden. Bij het opzetten en runnen van een sociale onderneming komt veel kijken, zoals het vinden van een bestuur, aanvragen van fondsen en het opbouwen van een lokaal netwerk. TijdVoorActie begeleidt de pionier van A tot Z. Daarnaast kun je gebruik maken van de programma's van TijdVoorActie zoals bijvoorbeeld Maatschappelijke Diensttijd YourCube en MDT Onderwijs. Ben jij enthousiast over het opzetten van een jongeren vrijwilligersnetwerk? Start dan een netwerk in je eigen stad en sluit je aan bij onze community!

De jongeren vrijwilligersnetwerken van TijdVoorActie

Kennis, kunde en inspiratie van TijdVoorActie en de community

De TijdVoorActie community partners zijn in meer dan 20 steden actief.  Zij doen fantastisch werk. Zij zorgen er dagelijks voor dat jongeren uit hun stad verbonden worden aan maatschappelijke initiatieven en dat ze zich vrijwillig inzetten voor een ander. Daar hebben zowel de stad, als de hulpontvanger én de jongeren baat bij. Bekijk hier de aangesloten jongeren vrijwilligersnetwerken.

Word je al enthousiast? Leuk! Bij het opzetten van een stichting komt best veel kijken maar je hoeft het gelukkig niet alleen te doen. Vanaf het moment dat je aanmeldt wordt de coaching en werkbegeleiding opgestart. We onderzoeken samen of het opzetten van- en leiding geven aan een jongeren vrijwilligersnetwerk echt aansluit bij jou. Hierbij kijken we naar jouw kwaliteiten, kernwaarden, drijfveren en dromen. Vervolgens word je begeleid en gecoacht richting het eerste projectjaar en denken we mee in het vinden van een mede-pionier en stichtingsbestuur. Daarna werken we aan de doorontwikkeling, continuering en bestendiging van jouw initiatief in de stad. Wij ondersteunen je op vlakken als HR, Financiën, Samenwerken, Fondsen aanvragen, Jongeren werven en nog veel meer.

Als jongeren vrijwilligersnetwerk sluit je aan op de behoefte van de stad én de jongeren

Elk jongeren vrijwilligersnetwerk heeft een eigen identiteit en sluit specifiek aan bij de situatie en de betreffende stad. In de ene stad is bijvoorbeeld meer aandacht voor eenzame ouderen, in de andere stad voor statushouders. In de basis is het aanbod van de meeste netwerken voor jongeren gelijk. Mensen die in hun eigen sociale netwerk geen hulp krijgen en geen financiële middelen hebben om hulp in te kopen, worden op de volgende manier ondersteund door het netwerk en de jongeren:

  • Praktische klussen, bijvoorbeeld: helpen bij een verhuizing, tuinklus of opruim-/schoonmaakactiviteit
  • Sociale activiteiten: bijles geven aan statushouders of kinderen, maatjescontact, spelletjes doen in een bejaardentehuis
  • Evenementen: dit gebeurt vaak in groepsverband in samenwerking met scholen of verenigingen. Jongeren gaan bijvoorbeeld wandelen met ouderen in een rolstoel

Het netwerk is ook een veilige fijne plek voor jongeren om te zijn. Sociale activiteiten voor de jongeren zelf, zoals karaoke avonden of bake-offs versterken dit effect.

Jongeren op sociale missie

Help mensen met een klein netwerk in kwetsbare situatie

We hebben het best goed in Nederland, toch zijn er nog teveel mensen met een klein netwerk in een kwetsbare situatie. Gelukkig organiseren steeds meer jonge mensen hun eigen lokale jongeren vrijwilligersnetwerk. Daar zijn wij blij mee, want met een eigen lokale jongeren vrijwilligersnetwerk, draag je direct bij aan het welzijn van je mede stadbewoners. De meeste pioniers beginnen parttime aan hun sociale onderneming. Ben je enthousiast geworden en overweeg je ook een Stichting op te zetten? TijdVoorActie heeft hier ruim 20 jaar ervaring mee, en wij helpen je dan ook graag hierbij.

Inspiratie van TijdVoorActie en de community

Het runnen van een jongeren vrijwilligersnetwerk is een uitdagende job. Om het werk in het juiste perspectief te blijven zien, inspireert TijdVoorActie de pioniers op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door het organiseren van inspiratiedagen. Hier spreken de pioniers uit de verschillende steden met elkaar, wisselen ervaringen uit en krijgen training en scholing. Bevlogen sprekers en praktische workshops maken deze dagen inspirerend, levendig en leerzaam. Op de SharePoint site TijdVoorActie en Netwerken inspireren en informeren we de pioniers. Je vind er regelmatig nieuwsupdates maar ook praktische informatie zoals handleidingen en documenten die je helpen bij het besturen en organiseren van je netwerk. Ook is het dé plek om ervaringen te delen met mede-pioniers. Ben je aangesloten bij TijdVoorActie? Dan heb je ook toegang tot TijdVoorLeren, een platform gevuld met online trainingen en webinars.

Laat je inspireren door de TijdVoorActie community

Maak gebruik van de landelijke MDT programma's

Op het gebied van praktische zaken faciliteert TijdVoorActie de pioniers door materiaal en programma’s zoals Maatschappelijke Diensttijd (MDT) YourCube en Onderwijs beschikbaar te stellen. Ook een registratiesysteem voor het verwerken van contactgegevens en een systeem om de (sociale) impact van het netwerk te meten is onderdeel van onze dienstverlening.

"Je maakt impact in het leven van jongeren, en het zal ze de rest van hun leven bijblijven. Het ontstijgt echt dingen als salaris of status. Het brengt zingeving. Het is niet alleen maar een baan, het is hoger dan dat."  

pionier Niels Verdouw

Onze jongeren vrijwilligersnetwerken

Logo_Dordtsehelden-min