‘Jongeren helpen om van betekenis te zijn’

De lokale netwerken van TIjdVoorActie door het hele land, zijn relevanter dan ooit. Dat ziet Johanna Hoving, sinds vijf jaar werkzaam als netwerkadviseur bij de jongerenbeweging. ‘Corona heeft ervoor gezorgd dat beter in beeld is gekomen waarom vrijwilligers zo hard nodig zijn. We willen jongeren helpen om in dit vrijwilligerswerk van betekenis te zijn.’

Meer dan 20 netwerken zijn verspreid door het land. Deze jongeren vrijwilligersnetwerken zijn zelfstandige stichtingen, opgezet door enthousiastelingen met een hart voor hun stad, ook wel pioniers genoemd. Zij bieden lokale jongeren dagelijks de mogelijkheid om zich in te zetten voor mensen in een kwetsbare situatie in hun eigen stad. Johanna onderhoudt ​samen met collega’s het contact met deze netwerken: ‘We ondersteunen de netwerken en zijn de verbinding tussen de verschillende pioniers. Landelijk vormen we een geheel, zodat we met meer slagkracht bijvoorbeeld het programma maatschappelijke diensttijd vorm kunnen geven.’

Afgelopen jaar was heftig, zag Johanna bij de pioniers van de lokale netwerken door het hele land. ‘Tijdens de eerste golf in 2020 zag je veel energie bij de meeste pioniers, vanuit de gedachte, wat kan er nog wel? Er werd veel op touw gezet, er meldden zich veel extra jongeren aan. In de tweede golf zag ik daar iets bij komen: pioniers werden moe én veel gingen er alsnog voor. Ik vind dat mooi om te zien, het laat zien wat er gebeurt als ze met uitdagingen te maken hebben. Dat geldt zowel voor jongeren, als pioniers, als hulpontvangers en voor onszelf. Daarnaast is het heel goed om soms een stapje terug te zetten en ook voor jezelf te zorgen.’

Zingeving en ergens bij horen
Voor veel mensen is het dagelijks leven ingrijpend veranderd door corona. Zo is de eenzaamheid onder jongeren gegroeid. Jongeren zitten thuis zonder vrienden, volgen veel online les. ‘Ik vind het logisch dat jongeren nu meer met zichzelf bezig zijn. Tegelijkertijd zie je onder jongeren ook de bereidheid om te helpen.’ Ze ziet overeenkomsten in de manier waarop eenzaamheid tegengegaan kan worden bij jongeren en ouderen. ‘Belangrijke elementen zijn zingeving en het gevoel ergens bij te horen ​en iets bij te dragen aan de maatschappij. Van betekenis zijn voor iemand geeft zowel gever als ontvanger een goed gevoel . Dat wordt vaak bij ouderen genoemd, maar dat geldt net zo goed voor jongeren. Wij willen jongeren helpen om van betekenis te zijn én onderdeel te laten zijn van een netwerk. Ik geloof dat iedereen iets te geven heeft, jong of oud.’

En als dat lukt, levert dat veel op, ziet ze in de praktijk. ‘Één van onze collega’s heeft met jongeren in Breda contact die echt van die doeners zijn. Hij zet ze in om sneeuw te schuiven, zodat ouderen makkelijker boodschappen kunnen doen. Lekker actief én ze doen iets positiefs.’ Die uitdaging geeft ze graag mee: ‘Als je jongeren kent in je eigen omgeving, ga het contact met hen aan. Breng warme chocolademelk, praat met hen. Zie de jongeren! Dan kunnen zij op hun beurt weer anderen zien in hun stad.’ 

De foto is genomen tijdens een actie van Netwerk Time to Connect Leeuwarden.

Meest gelezen