Extra ondersteuning op de werkvloer

 

Om diverse redenen kan het uitvoerende werk wat moeizaam verlopen. Soms door een tijdelijke vervelende omstandigheid waardoor je een tekort hebt aan personeel, soms omdat het niet lukt om een bepaalde taak goed uit te voeren of de energie in het team even moeilijk te vinden is. Per 1 september 2021 tot en met juni 2022 hebben we Anette van Leeuwen als interim coördinator in huis die 16 uur per week de lokale netwerken kan ondersteunen op allerlei gebied. Aan de hand van een afgebakende opdracht kan zij jou variërend van een paar dagdelen tot een paar weken komen helpen. Natuurlijk wordt de match gezocht met de kwaliteiten van Anette, zodat jij er echt iets aan hebt. 

Heb jij behoefte aan ondersteuning, vul dan het formulier in of neem telefonisch contact met ons op.

Ondersteuning op de werkvloer

  • Vertel in het kort waarin jullie ondersteuning kunnen gebruiken en waarom jullie een beroep doen op de inzet van de zogenaamde vliegende keep.